Sodelujemo v novem projektu ERASMUS+ Skilled to be Fire Expert

Sodelujemo v novem projektu ERASMUS+ Skilled to be Fire Expert

ERASMUS+ projekt Skilled to be Fire Expert

Letošnjo pomlad smo združili moči s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, k sodelovanju povabili univerzi iz Ostrave in Zagreba, sorodno strokovno združenje Majaczech iz Češke, projektantsko podjetje Inspekting s Hrvaške, in se prijavili na razpis za strateška partnerstva za izobraževanje odraslih v okviru programa ERASMUS+. Obsežna priprava in pisanje zasnove projekta z naslovom Skilled to be a Fire Expert je bilo nagrajeno. Julija je prijaviteljica, Univerza v Ljubljani, od slovenske agencije CMEPIUS, ki skrbi za določene programe Evropske skupnosti in programe mednarodne mobilnosti, prejela sporočilo, da je vloga odobrena. Med 20 prijavami je bila naša na visokem drugem mestu med le petimi izbranimi.

Projekt bo trajal 25 mesecev. 6 sodelujočih organizacij bo za izvedbo prejelo skupaj 171.135,00 EUR nepovratnih sredstev. V okviru projekta bomo vzpostavili mednarodno spletno platformo za izmenjavo mnenj o sodobnih izzivih požarnega varstva, ki jo bodo upravljale organizacije, ki skrbijo za izobraževanje in usposabljanje s tega področja. Na osnovi objavljenih mnenj bodo sodelujoči lahko objavili učno gradivo kot odprt vir informacij (Open Educational Resources).

Pred uradnim začetkom projekta 1. oktobra 2020 bomo partnerji pripravili poročila o osnovnih zahtevah za predavatelje v sodelujočih državah, poročilo o vsaj eni od nekomercialnih smernic o določeni novosti s področja rabe materialov pri požarno varni gradnji in osnovno platformo, ki bo sprva vsebovala 8 delovnih področij:

  • ocena tveganja,
  • postavitev objekta v okolje in preprečevanje prenosa požara na sosednje objekte,
  • požarna odpornost konstrukcije in preprečevanje prenosa požara po objektu,
  • evakuacija,
  • javljanje požara in alarmni sistemi,
  • kontrola dima,
  • sistemi za avtomatsko gašenje požara,
  • preskrba z vodo in dostop za gasilska vozila.

Poleg strokovnih področij bomo v okviru projekta obravnavali tudi napotke za poučevanje odraslih strokovnjakov.

Pripravili bomo tudi 7 dogodkov, na katerih bomo strokovno javnost povabili k sodelovanju in prestavili rezultate dela. Prvi dogodek bo večja predstavitev mednarodni strokovni javnosti v okviru mega dogodka na Gospodarskem razstavišču v začetku junija 2021, ostalih 6 seminarjev pa nameravamo izvesti na nacionalni ravni v času zaključevanja projekta maja 2022.

Partnerji se bomo sestali vsaj štirikrat. Upamo, da nam bodo razmere zaradi pandemije COVID-19 dopustile sestanke v živo in ne le preko spleta.