Predstavitev smernice za zajem požarne vode s praktičnimi primeri

 

Spletno usposabljanje:
Smernica za zajem požarne vode IZS-MST 13/2020 s praktičnimi primeri

 

 

Tehnična smernica TSG-1-001:2019 – Požarna varnost v stavbah v poglavju 4.2.3.3 »Naprave za zajem onesnažene požarne vode« zahteva, da se ukrepi za zajem požarne vode določajo izključno na podlagi drugega in tretjega poglavja švicarske smernice »Navodila za zajem požarne vode-praktični vodnik« (Löschwasser – Rückhaltung Leitfaden für die Praxis).

Veljavnost je predvsem za stavbe kot so: trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (CC-SI 123), stavbe za promet in izvajanje komunikacij (CC-SI 124), industrijske stavbe in skladišča (CC-SI 125), druge nestanovanjske stavbe (CC-SI 127) in/ali druge stavbe, kjer se uporabljajo ali shranjujejo nevarne snovi, ki bi z gasilno vodo lahko povzročile večje onesnaženje okolja in presegajo mejne vrednosti skladiščnih količin.

Ukrepi za zajem požarne vode so smiselni v vseh obratih, kjer se uporabljajo ali skladiščijo tekočine ali trdne snovi, ki so nevarne za vodno okolje oziroma, ki lahko v primeru požara postanejo nevarne za vodno okolje. Uporabni oz obvezni so pri novogradnja, zelo dobrodošli pa tudi pri ureditvi stanja obstoječih objektov.

Smernica ZPV predstavlja pomoč pri načrtovanju naprav za zajem požarne vode pri že zgrajenih objektih in obratih, kjer se lastniki oziroma investitorji zavedajo, da zaradi lastnosti in vsebine objekta oziroma gradnje pred uveljavitvijo Smernice ZPV obstaja velika verjetnost ogrožanja okolja pri nastanku požara in njegovem gašenju. V takih primerih lahko pravni subjekti tudi samostojno oziroma s pomočjo strokovnjakov s področja varstva pred požarom izdelajo preračun zajema požarne vode in izvedejo ustrezne ukrepe za zaščito okolja! Slednje predvsem velja tudi za skladišča gorljivih trdih odpadkov na prostem

Udeleženci seminarja bodo seznanjeni s pristopom k načrtovanju izračuna zajema požarne vode ter praktičnega primera izračuna. Prikazali bomo posnetek demonstracije nadzora požarne vode ob požaru, ki ga je izvedla Gasilska brigada Ljubljana na prvem usposabljanju.

Smernica za zajem požarne vode MST 13/2020

Predavatelja:
Janez Balantič, mag. okolj. ved, pooblaščeni inženir požarne varnosti, Biro B d.o.o.
Gregor Kušar, univ. dipl. kem., pooblaščeni inženir požarne varnosti, Komplast d.o.o.

Prijava na dogodek ni več mogoča. Pošljite sporočilo na info@szpv.si. Hvala!

 

 

 

 

Komu je namenjeno usposabljanje?
Pooblaščenim inženirjem (še posebej pooblaščenim inženirjem s področja požarne varnosti), pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Trajanje usposabljanja:
3 ure  

Način izvedbe:
Spletno usposabljanje 

Program:

08.40 08.55 Prijava in vključitev v spletno aplikacijo
08.55 09.00 Pozdravni nagovor
Marcel Kalan, SZPV
09.00 10.00 Zajem požarne vode: Kakšne so osnove? Kdaj so ukrepi za zajem požarne vode obvezni? Kakšen je pravilen postopek?
Janez Balantič, Biro B d.o.o.
10.00 10.10 Odmor
10.10 11.40 Koliko požarne vode je treba zajeti? Kako zajeti požarno vodo? Praktični primeri!
Gregor Kušar, Komplast d.o.o.
11.40 11.55 Razprava
11.55 12.00 Zaključek

Kotizacija:
100,00 € +DDV (122,00 € z DDV) na osebo.

Popusti:
Člani SZPV, IZS, ZAPS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 30 % popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 70,00 € + DDV (85,40 € z DDV) na osebo. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji, člani IZS pa v prijavi navedite vašo identifikacijsko številko.

V primeru prijave 2 ali več udeležencev iz istega podjetja ali organizacije vam priznamo dodatni 5% popust. Primer obračuna za dve osebi, ki sta upravičena do znižane kotizacije: 70,00€ x 2 = 140,00€ -5% = 133,00€ + DDV.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160; obvezno navedite referenco SI00 in pri sklicu davčno številko vašega podjetja ali organizacije.

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun. Proračunskim uporabnikom ni potrebno izvesti predplačila, saj bomo račun izstavili po dogodku.

TERMINI USPOSABLJANJ: v pripravi

SPLETNI SEMINAR (ON-LINE)


Naknadna navodila za prijavo na dogodek bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti pred dogodkom.

V primeru, da se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov info@szpv.si.  V primeru zadostnega števila kandidatov bomo razpisali novi termin za izvedbo usposabljanja.


Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


 

 

 

 

 

 

 

 

Komu je namenjeno usposabljanje?
Pooblaščenim inženirjem (še posebej pooblaščenim inženirjem s področja požarne varnosti), pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Trajanje usposabljanja:
3 ure  

Način izvedbe:
Spletno usposabljanje 

Program:

08.40 08.55 Prijava in vključitev v spletno aplikacijo
08.55 09.00 Pozdravni nagovor
Marcel Kalan, SZPV
09.00 10.00 Zajem požarne vode: Kakšne so osnove? Kdaj so ukrepi za zajem požarne vode obvezni? Kakšen je pravilen postopek?
Janez Balantič, Biro B d.o.o.
10.00 10.10 Odmor
10.10 11.40 Koliko požarne vode je treba zajeti? Kako zajeti požarno vodo? Praktični primeri!
Gregor Kušar, Komplast d.o.o.
11.40 11.55 Razprava
11.55 12.00 Zaključek

Kotizacija:
100,00 € +DDV (122,00 € z DDV) na osebo.

Popusti:
Člani SZPV, IZS, ZAPS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 30 % popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 70,00 € + DDV (85,40 € z DDV) na osebo. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji, člani IZS pa v prijavi navedite vašo identifikacijsko številko.

V primeru prijave 2 ali več udeležencev iz istega podjetja ali organizacije vam priznamo dodatni 5% popust. Primer obračuna za dve osebi, ki sta upravičena do znižane kotizacije: 70,00€ x 2 = 140,00€ -5% = 133,00€ + DDV.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160; obvezno navedite referenco SI00 in pri sklicu davčno številko vašega podjetja ali organizacije.

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun. Proračunskim uporabnikom ni potrebno izvesti predplačila, saj bomo račun izstavili po dogodku.

TERMINI USPOSABLJANJ: 09.03.2022

SPLETNI SEMINAR (ON-LINE)


Naknadna navodila za prijavo na dogodek bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti pred dogodkom.

V primeru, da se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov info@szpv.si.  V primeru zadostnega števila kandidatov bomo razpisali novi termin za izvedbo usposabljanja.


Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.