Predstavitev smernice za zajem požarne vode s praktičnimi primeri

Usposabljanje:
Smernica za zajem požarne vode IZS-MST 13/2020 s praktičnimi primeri

Tehnična smernica TSG-1-001:2019 – Požarna varnost v stavbah v poglavju 4.2.3.3 »Naprave za zajem onesnažene požarne vode« zahteva, da se ukrepi za zajem požarne vode določajo izključno na podlagi drugega in tretjega poglavja švicarske smernice »Navodila za zajem požarne vode-praktični vodnik« (Löschwasser – Rückhaltung Leitfaden für die Praxis).

Veljavnost je predvsem za stavbe kot so: trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (CC-SI 123), stavbe za promet in izvajanje komunikacij (CC-SI 124), industrijske stavbe in skladišča (CC-SI 125), druge nestanovanjske stavbe (CC-SI 127) in/ali druge stavbe, kjer se uporabljajo ali shranjujejo nevarne snovi, ki bi z gasilno vodo lahko povzročile večje onesnaženje okolja in presegajo mejne vrednosti skladiščnih količin.

Ukrepi za zajem požarne vode so smiselni v vseh obratih, kjer se uporabljajo ali skladiščijo tekočine ali trdne snovi, ki so nevarne za vodno okolje oziroma, ki lahko v primeru požara postanejo nevarne za vodno okolje. Uporabni oz obvezni so pri novogradnja, zelo dobrodošli pa tudi pri ureditvi stanja obstoječih objektov.

Smernica ZPV predstavlja pomoč pri načrtovanju naprav za zajem požarne vode pri že zgrajenih objektih in obratih, kjer se lastniki oziroma investitorji zavedajo, da zaradi lastnosti in vsebine objekta oziroma gradnje pred uveljavitvijo Smernice ZPV obstaja velika verjetnost ogrožanja okolja pri nastanku požara in njegovem gašenju. V takih primerih lahko pravni subjekti tudi samostojno oziroma s pomočjo strokovnjakov s področja varstva pred požarom izdelajo preračun zajema požarne vode in izvedejo ustrezne ukrepe za zaščito okolja! Slednje predvsem velja tudi za skladišča gorljivih trdih odpadkov na prostem

Udeleženci seminarja bodo seznanjeni s pristopom k načrtovanju izračuna zajema požarne vode ter praktičnega primera izračuna. Poklicni gasilci bodo izvedli tudi demonstracijo nadzora požarne vode ob požaru.

Smernica za zajem požarne vode MST 13/2020

Predavatelja:
Janez Balantič, mag. okolj. ved, pooblaščeni inženir požarne varnosti, Biro B d.o.o.
Gregor Kušar, univ. dipl. kem., pooblaščeni inženir požarne varnosti, Komplast d.o.o.

Komu je namenjeno usposabljanje?
Pooblaščenim inženirjem (še posebej pooblaščenim inženirjem s področja požarne varnosti), pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Trajanje usposabljanja:
4 ure  

Program:

12.40 12.55 Registracija
12.55 13.00 Pozdravni nagovor
Gašper Golob, SZPV
13.00 14.30 Zajem požarne vode: Kakšne so osnove? Kdaj so ukrepi za zajem požarne vode obvezni? Kakšen je pravilen postopek?
Ob zaključku predavanja razprava.
Janez Balantič, Biro B d.o.o.
14.30 14.40 Odmor
14.40 16.10 Koliko požarne vode je treba zajeti? Kako zajeti požarno vodo? Praktični primeri!
Ob zaključku predavanja razprava
Gregor Kušar, Komplast d.o.o.
16.10 16.40 Praktični prikaz gasilske enote
Gasilska brigada Ljubljana
16.40 17.00 Zaključek

Kotizacija:
100,00 € +DDV (122,00 € z DDV) na osebo.

Popusti:
Člani SZPV, IZS, ZAPS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 30 % popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 70,00 € + DDV (85,40 € z DDV) na osebo. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji, člani IZS pa v prijavi navedite vašo identifikacijsko številko.

V primeru prijave 2 ali več udeležencev iz istega podjetja ali organizacije vam priznamo dodatni 5% popust. Primer obračuna za dve osebi, ki sta upravičena do znižane kotizacije: 70,00€ x 2 = 140,00€ -5% = 133,00€ + DDV.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160; obvezno navedite referenco SI00 in pri sklicu davčno številko vašega podjetja ali organizacije.

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun. Proračunskim uporabnikom ni potrebno izvesti predplačila, saj bomo račun izstavili po dogodku.

Na dogodku bo organizator upošteval priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Priporočila NIJZ so na voljo na spletni strani www.nijz.si. Vstop na dogodek je mogoč samo z zaščitno masko.

TERMINI USPOSABLJANJ:

 

 

5. 11. 2020
Gasilska brigada Koper, Ljubljanska cesta 6, Koper

PRIJAVA

Člani SZPV, ZAPS, IZS in gasilci imajo dodatni popust! Glej pogoje ob prijavi na dogodek.
Udeleženec št. 1

Udeleženec št. 2

Udeleženec št. 3

Udeleženec št. 4

Udeleženec št. 5

Privoljujem in dovoljujem uporabo ter obdelavo mojih osebnih podatkov ter osebnih podatkov vseh prijavljenih oseb za namene vodenja evidence o udeležencih tega dogodka ter obveščanja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino in aktivnostmi pred, med in po dogodku in hkrati potrjujem, da so bile vse prijavljene osebe predhodno seznanjene z namenom, trajanjem obdelave in možnostjo urejanja ali izbrisa osebnih podatkov iz naših evidenc. S privolitvijo obdelave osebnih podatkov vas bomo lahko pravočasno obveščali in vam ob zaključku izdali ustrezna potrdila o udeležbi. Pomembno: Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Želim, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja SZPV in obveščanja o aktualnih vsebinah iz področja požarne varnosti (aktualne novice, dogodki, stališča in ostali produkti in storitve SZPV). Pomembno: Od prejemanja obvestil SZPV se lahko kadarkoli odjavite. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Tribe Loading Animation Image


Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.