Smernica SZPV 408/20 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Spletno usposabljanje:
Predstavitev smernice 408/20 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Četrta izdaja smernice SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah ohranja svojo vsebinsko sestavo in osnovne zahteve, ki pa smo jih v novi izdaji še podkrepili in slikovno predstavili. V času od tretje do četrte izdaje smernice je področje električnih napeljav doživelo spremembo. Električne napeljave so zdaj gradbeni proizvodi, zato so se pojavile zahteve za označevanje in nameščanje ustreznih razredov napeljav glede na namembnost prostorov v stavbah. Poleg tega je prišlo v letu 2019 do spremembe tehnične smernice TSG-1-001, kar je tudi posledično pripeljalo do odločitve o prenovi smernice.

Na usposabljanju bomo podrobneje predstavili področja rabe smernice, kriterije za napeljave na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh, zahteve in izjeme pri poteku napeljav skozi meje požarnih sektorjev ter opredelili ohranitvene funkcije električnih napeljav ob požaru in na kaj je treba pri zagotavljanju te funkcije paziti.

Predavatelji:
Gregor Kušar, Komplast d.o.o.
Srečo Klemenčič, Promat d.o.o.
Žarko Litera, produktni specialist za kable
Mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem, d.o.o.

 

 

Komu je namenjeno usposabljanje?
Odgovornim projektantom in pooblaščenim inženirjem s področja požarne varnosti, pooblaščenim preglednikom vgrajenih sistemov APZ, pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, izvajalcem gradbenih del.

Trajanje usposabljanja:
4,5 ure

Način izvedbe:
Spletno usposabljanje

Program:

11.15 11.25 Prijava v aplikacijo ZOOM (navodila predhodno prejmejo vsi prijavljeni po elektronski pošti)
11.25 11.30 Tehnični napotki za uporabo spletnega usposabljanja in pozdravni nagovor udeležencem
Marcel Kalan, SZPV
11.30 12.20 Področje uporabe SZPV 408 in napeljave na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh
Gregor Kušar, Komplast d.o.o.
12.20 13.20 Inštalacijski jaški in kanali ter potek napeljav skozi meje požarnih sektorjev
Srečo Klemenčič, Promat d.o.o.
13.20 13.30 Odmor
13.30 14.15 Ohranitev funkcije električnih napeljav ob požaru
Žarko Litera, produktni specialist za kable
14.15 15.15 Prezračevalni kanali in agregati, elektroenergetske naprave, dvojni podi
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
15.15 15.45 Poročilo, popis in licence SZPV (FKC)
Gregor Kušar, Komplast d.o.o.
15.45 16.00 Razprava in zaključek usposabljanja


Iz vsebine seminarja
Verjamemo, da se mnogim porajajo številna vprašanja na teme, ki bodo predstavljene na seminarju, zato predlagamo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, na katera bi želeli odgovore oziroma želite o njih razpravljati na samem dogodku. Vprašanja nam pošljite na info@szpv.si.

Kotizacija:
130,00 € +DDV (158,60 € z DDV) na osebo.

Popusti:
Člani SZPV, IZS, ZAPS, OZS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 30 % popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 91,00 € + DDV (111,02 € z DDV) na osebo. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji, člani IZS pa v prijavi navedite vašo identifikacijsko številko.

V primeru prijave 2 ali več udeležencev iz istega podjetja ali organizacije vam priznamo dodatni 5% popust. Primer obračuna za dve osebi, ki sta upravičeni do znižane kotizacije: 91,00€ x 2 = 182,00€ -5% = 172,90€ + DDV.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160; obvezno navedite:
– namen plačila: Usposabljanje gradbeni proizvodi
– referenca SI00
– sklic: davčno številko vašega podjetja ali organizacije.

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun. Proračunskim uporabnikom ni potrebno izvesti predplačila, saj bomo račun izstavili po dogodku.

TERMIN USPOSABLJANJA:

Pripravljamo novi termin za leto 2023 SPLETNI SEMINAR (ON-LINE)

Naknadna navodila za prijavo na dogodek bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti pred dogodkom.

V primeru, da se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov info@szpv.si.  V primeru zadostnega števila kandidatov bomo razpisali novi termin za izvedbo usposabljanja.


Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji
bodo za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.