Smernica SZPV 408/20 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Spletno usposabljanje:
Predstavitev smernice 408/20 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Četrta izdaja smernice SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah ohranja svojo vsebinsko sestavo in osnovne zahteve, ki pa smo jih v novi izdaji še podkrepili in slikovno predstavili. V času od tretje do četrte izdaje smernice je področje električnih napeljav doživelo spremembo. Električne napeljave so zdaj gradbeni proizvodi, zato so se pojavile zahteve za označevanje in nameščanje ustreznih razredov napeljav glede na namembnost prostorov v stavbah. Poleg tega je prišlo v letu 2019 do spremembe tehnične smernice TSG-1-001, kar je tudi posledično pripeljalo do odločitve o prenovi smernice.

Na usposabljanju bomo podrobneje predstavili področja rabe smernice, kriterije za napeljave na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh, zahteve in izjeme pri poteku napeljav skozi meje požarnih sektorjev ter opredelili ohranitvene funkcije električnih napeljav ob požaru in na kaj je treba pri zagotavljanju te funkcije paziti.

Predavatelji:
Gregor Kušar, Komplast d.o.o.
Srečo Klemenčič, Promat d.o.o.
Žarko Litera, Elektronabava d.o.o.
Mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem, d.o.o.

Komu je namenjeno usposabljanje?
Odgovornim projektantom in pooblaščenim inženirjem s področja požarne varnosti, pooblaščenim preglednikom vgrajenih sistemov APZ, pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, izvajalcem gradbenih del.

Trajanje usposabljanja:
4,5 ure

Način izvedbe:
Spletno usposabljanje

Program:

11.50 11.55 Prijava v aplikacijo ZOOM (navodila predhodno prejmejo vsi prijavljeni po elektronski pošti)
11.55 12.00 Tehnični napotki za uporabo spletnega usposabljanja in pozdravni nagovor udeležencem
Gašper Golob, SZPV
12.00 12.50 Področje uporabe SZPV 408 in napeljave na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh
Gregor Kušar, Komplast d.o.o. in Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
12.50 13.50 Inštalacijski jaški in kanali ter potek napeljav skozi meje požarnih sektorjev
Srečo Klemenčič, Promat d.o.o.
13.50 14.00 Odmor
14.00 14.45 Ohranitev funkcije električnih napeljav ob požaru
Žarko Litera, Elektronabava d.o.o.
14.45 15.45 Prezračevalni kanali in agregati, elektroenergetske naprave, dvojni podi
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
15.45 16.15 Poročilo, popis in licence SZPV (FKC)
Gregor Kušar, Komplast d.o.o. in Srečo Klemenčič, Promat d.o.o.
16.15 16.30 Razprava in zaključek usposabljanja


Iz vsebine seminarja
Verjamemo, da se mnogim porajajo številna vprašanja na teme, ki bodo predstavljene na seminarju, zato predlagamo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, na katera bi želeli odgovore oziroma želite o njih razpravljati na samem dogodku. Vprašanja nam pošljite na info@szpv.si.

Kotizacija: 100,00 € +DDV (122,00 € z DDV) na osebo.

Popusti: Člani SZPV, IZS, ZAPS, OZS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 30 % popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 70,00 € + DDV (85,40 € z DDV) na osebo. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji, člani IZS, ZAPS ali OZS pa v prijavi navedite vašo identifikacijsko številko.

V primeru prijave 2 ali več oseb iz istega podjetja ali organizacije vam priznamo za vse prijavljene dodatni 5% popust. Primer  obračuna za dve osebi, ki sta upravičena do znižane kotizacije: 70,00€ x 2 = 140,00€ -5% = 133,00€ + DDV.

TERMIN USPOSABLJANJA:

16. 12. 2020 SPLETNI SEMINAR (ON-LINE)

PRIJAVA

Člani SZPV, ZAPS, IZS, OZS in gasilci imajo dodatni popust! Glej pogoje ob prijavi na dogodek.
Udeleženec št. 1

Udeleženec št. 2

Udeleženec št. 3

Udeleženec št. 4

Udeleženec št. 5

Privoljujem in dovoljujem uporabo ter obdelavo mojih osebnih podatkov ter osebnih podatkov vseh prijavljenih oseb za namene vodenja evidence o udeležencih tega dogodka ter obveščanja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino in aktivnostmi pred, med in po dogodku in hkrati potrjujem, da so bile vse prijavljene osebe predhodno seznanjene z namenom, trajanjem obdelave in možnostjo urejanja ali izbrisa osebnih podatkov iz naših evidenc. S privolitvijo obdelave osebnih podatkov vas bomo lahko pravočasno obveščali in vam ob zaključku izdali ustrezna potrdila o udeležbi. Pomembno: Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Želim, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja SZPV in obveščanja o aktualnih vsebinah iz področja požarne varnosti (aktualne novice, dogodki, stališča in ostali produkti in storitve SZPV). Pomembno: Od prejemanja obvestil SZPV se lahko kadarkoli odjavite. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Tribe Loading Animation Image

Zaradi omejitve zbiranja oseb bo usposabljanje potekalo izključno preko spletne platforme Zoom. Naknadna navodila za prijavo na dogodek bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti pred dogodkom.

V primeru, da se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov info@szpv.si.  V primeru zadostnega števila kandidatov bomo razpisali novi termin za izvedbo usposabljanja.


Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji
bodo za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.