Vabilo na 36. občni zbor SZPV

Spoštovana članica, spoštovani član!

Upravni odbor SZPV vas vabi na 36. občni zbor Slovenskega združenja za požarno varstvo, ki bo v torek, 19. marca 2024 ob 15. uri. Lokacija občnega zbora: Gostilna in pizzerija Jurman, Zaloška 151, 1000 Ljubljana.

Predlagani dnevni red:
1. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročila za leto 2023:
     a. poročilo o delu SZPV v letu 2023
     b. finančno poročilo
     c. poročilo nadzornega odbora
     d. poročilo vodje sekcije za predpise
     e. poročilo vodje sekcije pooblaščenih preglednikov vgrajenih sistemov APZ
     f. poročilo vodje sekcije projektantov požarne varnosti
     g. poročilo vodje sekcije za publicistiko, izobraževanje in usposabljanje
     h. poročilo vodje sekcije serviserjev gasilnikov
     i. poročilo vodje sekcije dobaviteljev proizvodov in storitev
4. Razprava in sprejem poročil
5. Program dela za leto 2024
6. Razno
Na povezavi PRIJAVA je dostopen obrazec za prijavo k udeležbi na občnem zboru.

Rok za prijavo je do vključno 12. 3. 2024.

Po občnem zboru sledi pozno kosilo.

Predsednik UO SZPV: dr. Aleš Jug