Licence

Licence SZPV

Pri SZPV od leta 2009 podeljujemo licence za monterje proizvodov za požarno zaščito stavb. Licence podeljujemo vsem, ki se udeležijo seminarja in delavnice in uspešno opravijo preskus znanja.

Imetniki licenc:

Imetniki licenc SZPV – marec 2024

DATUM NASLEDNJEGA USPOSABLJANJA: 11.-14. november 2024

LOKACIJA: Ljubljana

PRIJAVNICA:

PRIJAVA

Vnesite imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili osnovnega seminarja PPZ
Vnesite imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili delavnice PLL
Vnesite imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili delavnice POK+KODT
Vnesite imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili delavnice FKC
Vnesite imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili delavnice SJS
Vnesite imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili delavnice ZJK
Vnesite imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili delavnice PVZ
V primeru, da so prijavljeni udeleženci člani katere izmed navedenih organizacij, vpišite za vsako osebo v OPOMBE: Ime in priimek, članstvo SZPV/IZS/ZAPS, identifikacijska številka IZS/ZAPS .
Privoljujem in dovoljujem uporabo ter obdelavo mojih osebnih podatkov ter osebnih podatkov vseh prijavljenih oseb za namene vodenja evidence o udeležencih tega dogodka ter obveščanja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino in aktivnostmi pred, med in po dogodku in hkrati potrjujem, da so bile vse prijavljene osebe predhodno seznanjene z namenom, trajanjem obdelave in možnostjo urejanja ali izbrisa osebnih podatkov iz naših evidenc. S privolitvijo obdelave osebnih podatkov vas bomo lahko pravočasno obveščali in vam ob zaključku izdali ustrezna potrdila o udeležbi. Pomembno: Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Želim, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja SZPV in obveščanja o aktualnih vsebinah iz področja požarne varnosti (aktualne novice, dogodki, stališča in ostali produkti in storitve SZPV). Pomembno: Od prejemanja obvestil SZPV se lahko kadarkoli odjavite. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Tribe Loading Animation Image

Seminar Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb (modul PPZ)
Na seminarju udeležence seznanimo z osnovami razvoja požara, novostmi zakonodaje s področja gradbenih proizvodov za pasivno požarno zaščito, nadzora pri graditvi stavb in podamo pregled nad vrstami gradbenih proizvodov za požarno zaščito.

Delavnice so različne za različne vrste gradbenih proizvodov:
– požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (modul FKC),
– zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom (modul ZJK),
– pravilna izvedba požarno odpornih suhomontažnih sten, instalacijskih jaškov in spuščenih stropov (modul SJS),
– vgradnja požarnoodpornih vrat in vrat na evakuacijskih poteh (modul PVZ),
– vgradnja požarnih in dimnih loput (modul PLL) in
– požarno odporni kanali in kanali za odvod dima in toplote (modul POK+KODT).

Licence veljajo 3 leta. Za podaljšanje licence se lahko udeležite le posamezne delavnice. V primeru, da je od izteka datuma veljavnosti licence poteklo že več kot eno leto, se je za pridobitev licence potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ). V primeru, da je prišlo do bistvenih sprememb v gradbeni zakonodaji ali zakonodaji glede izvajanja zahtevanih ukrepov iz varstva pred požari, se je v primeru podaljšanja licenc potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ).

Usposabljanja za pridobitev novih ali obnovitev obstoječih licenc potekajo predvidoma 2x letno, v spomladanskem in jesenskem terminu.

PROGRAM: v pripravi.

Predstavitev licenc SZPV.


 

Usposabljanje za licence SZPV (Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb)

 

Opis: Licence SZPV: Osnovni seminar PPZ in vse delavnice (PLL, POK+KODT, FKC, SJS, ZJK in PVZ)

 • Seminar Gradbeni proizvodi za požarno zaščito (PPZ) je del izobraževanja/usposabljanja za pridobitev licenc SZPV. Udeležba na seminarju je pogoj za pridobitev licence za posamezni modul (delavnico)!
 • Posamezna delavnica je del izobraževanja/usposabljanja za pridobitev licenc SZPV (S-PLL, S-POK+KODT, S-FKC, S-SJS, S-ZJK in S-PVZ).
 • Kandidati za nove licence SZPV in imetnike licenc, ki jih želijo podaljšati za naslednja 3 leta, bodo lahko po seminarju oziroma delavnici opravljali preskus znanja in ob izpolnitvi vseh pogojev pridobili licenco.
 • Imetniki veljavnih licenc se morajo zaradi spremembe tehnične smernice Požarna varnost v objektih (v letu 2019 je bila objavljena posodobljena tehnična smernica TSG-1-001:2019) za podaljšanje udeležiti tudi osnovnega seminarja PPZ.

KOTIZACIJA za udeležbo za posamezni dogodek ali kombinacijo (navedene so cene za eno osebo brez popustov):

 • na seminarju PPZ: 85,05 EUR + DDV (skupaj z DDV: 103,76 EUR),
 • na posamični delavnici: 72,45 EUR + DDV (skupaj z DDV: 88,39 EUR),
 • na dveh delavnicah: 139,65 EUR + DDV (skupaj z DDV: 170,37 EUR),
 • na treh delavnicah: 206,85 EUR + DDV (skupaj z DDV: 252,36 EUR),
 • na štirih delavnicah: 267,75 EUR + DDV (skupaj z DDV: 326,66 EUR),
 • na petih delavnicah: 324,45 EUR + DDV (skupaj z DDV: 395,83 EUR),
 • na vseh delavnicah: 370,65 EUR + DDV (skupaj z DDV: 452,19 EUR),
 • na seminarju PPZ in na eni od delavnic: 151,20 EUR + DDV (skupaj z DDV: 184,46 EUR),
 • na seminarju PPZ in na dveh od delavnic: 218,40 EUR + DDV (skupaj z DDV: 266,45 EUR),
 • na seminarju PPZ in na treh delavnicah: 279,30 EUR + DDV (skupaj z DDV: 340,75 EUR),
 • na seminarju PPZ in na štirih delavnicah: 333,90 EUR + DDV (skupaj z DDV: 407,36 EUR).
 • na seminarju PPZ in na petih delavnicah: 381,15 EUR + DDV (skupaj z DDV: 464,82 EUR),
 • na seminarju PPZ in na šestih delavnicah: 416,85 EUR + DDV (skupaj z DDV: 508,56 EUR).

Popusti
– Člani SZPV, IZS, ZAPS in OZS imajo na navedene cene 5% popust.
– Pri prijavi 3 ali več udeležencev hkrati iz enega podjetja ali organizacije se obračuna dodatni 10% popust na vse kotizacije.

*Popusti se ne seštevajo!

Račun izdamo po izobraževanju.

Naknadna navodila za prijavo na dogodek bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti pred dogodkom.

Prijave zbiramo do petka, 08.11.2024 do 12:00h. V primeru, da se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov marcel@szpv.si. V primeru zadostnega števila kandidatov bomo razpisali dodatni termin za izvedbo usposabljanja.

Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji
za udeležbo na seminarju pridobijo 5, 2 ali 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Za udeležbo na vseh dneh skupaj se pridobi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin. Če se posameznik udeleži treh ali štirih posameznih dogodkov (seminar z delavnicami ali samo delavnic), se dodeli 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin, če se udeleži samo enega ali dveh posameznih dogodkov (seminar z delavnico ali dveh delavnic) pa 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin.


Pridobili smo tudi akreditacijo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki je podelilo 3 kreditne točke  – Sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika) za udeležence dogodka, ki so člani ZAPS (v primeru udeležbe na vseh delavnicah in osnovnem seminarju).

Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS ali ZAPS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane obeh zbornic razvidne tudi kreditne točke. S strani zbornic tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk, saj vam bodo točke pripisane avtomatično.

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa in urnika.