Predstavitev

Predstavitev združenja

Ustanovljeni smo bili 5. oktobra 1993 kot nacionalna neprofitna organizacija, ki povezuje posameznike in organizacije, ki delujejo na področju varstva pred požarom.

Prizadevamo si za:

  • dvig strokovnega nivoja na vseh področjih in dejavnostih varstva pred požarom,
  • popularizacijo požarne varnosti tako v strokovni javnosti kot med prebivalstvom in
  • hitrejši prenos novih spoznanj v prakso in uvajanje novih rešitev in proizvodov na področju varstva pred požarom.

V ta namen sodelujemo:

  • pri pripravi novih predpisov in standardov s pristojnimi ministrstvi,
  • pri izdelavi strategije in usmeritev na področju varstva pred požarom (s pristojnim ministrstvom za obrambo),
  • pri pripravi kriterijev in smernic za načrtovanje požarnovarnostnih ukrepov (pripravili smo npr. strokovne podlage za tehnično smernico TSG-1-001:2019, ki jo je izdalo ministrstvo za okolje),
  • pri razvojno-raziskovalnih projektih na področju požarnega varstva ter s tem za pripravo strokovnih podlag za posamezne odločitve (sodelovali smo npr. pri RR projektu Nastajanje ogljikovega monoksida med gorenjem) in
  • pri izdelavi učnih programov za vse oblike izobraževanja na področju požarnega varstva.

Organiziramo strokovna usposabljanja in izobraževanja s področja varstva pred požarom (strokovne delavnice, seminarje, posvete, konference okrogle mize in strokovne ekskurzije) ter izdajamo strokovno revijo Požar in druge publikacije. 

Od leta 2019 naprej izdelujemo za naročnike tudi strokovna mnenja glede določenega požarnovarnostnega problema. Več informacij o izdelavi strokovnega mnenja si lahko ogledate tukaj.

Smo člani evropskega združenja CFPA Europe in ECEUFIRE ter pridruženi član mednarodnega združenja CFPA International.

Statut Slovenskega združenja za požarno varstvo

Delovanje Slovenskega združenja za požarno varstvo finančno podpirajo:

Podporo delovanju združenja lahko izkažete tudi fizične osebe z včlanitvijo v združenje ali v obliki donacije dela dohodnine (1 %).