Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov v času ukrepov proti COVID-19

Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov v času ukrepov proti COVID-19

Pri Slovenskem združenju za požarno varstvo opažamo, da podjetja in ustanove v času ukrepov proti COVID-19 ne upoštevajo požarnovarnostnih ukrepov. Predvsem je to vidno na evakuacijskih poteh, ki morajo biti vedno proste, prehodi v smeri izhoda pa brez ovir.

Kljub ukrepom za zajezitev in preprečevanje širjenja COVID-19 se požarna varnost v stavbi ne sme zmanjšati. K temu nas zavezuje Zakon o varstvu pred požarom. Lastnikom stavb zapoveduje preventivno delovanje, kar pomeni preprečevanje nastanka in širjenja požara. Nadalje Zakon določa, da morajo biti evakuacijske poti, dostopi, dovozi ter delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, vse pa morajo biti tudi ustrezno označene. Oprema, naprave ali druga sredstva ob evakuacijskih poteh morajo biti nameščena tako, da ne morejo zapreti evakuacijskih poti. Podrobneje so zahteve opredeljene v podzakonskih aktih.

Lastnike objektov in odgovorne osebe v podjetjih in ustanovah pozivamo, da ob uvedbi ukrepov proti COVID-19 vedno pomislijo tudi na požarno varnost, tudi, če so le začasni. Požarna tveganja se ob pandemiji praviloma ne zmanjšujejo, zato je treba v primeru sprememb ali okrnitve običajnih požarnovarnostnih ukrepov le-te nadomestiti z drugimi.

Predlagamo, da se za nasvete obrnete na svoje pooblaščene osebe za varstvo pred požarom, registrirane projektante požarne varnosti in druge strokovnjake, ki vam bodo znali svetovati.

Milan Hajduković, univ. dipl. inž. str.
predsednik SZPV