Načrtovanje avtomatskega javljanja požara in alarmiranja ter primeri iz prakse

Spletno usposabljanje:
Načrtovanje avtomatskega javljanja požara in alarmiranja ter primeri iz prakse

Namen izobraževanja je predstaviti zahteve TSG-1-001:2019 glede avtomatskih sistemov javljanja požara (AJP) z alarmiranjem in projektiranje sistemov AJP glede na smernico VDS 2095 in tehnično specifikacijo SIST TS CEN/TS 54-14. Predstavljeni bodo tudi standardi za projektiranje sistemov alarmiranja z alarmnim ozvočenjem. Predstavljene bodo najpogostejše napake pri projektiranju ter pri izvedbi sistemov javljanja požara in alarmiranja. Požarno javljanje je predvsem namenjeno zgodnjemu odkrivanju požara, v povezavi z alarmiranjem (sirene/alarmna ozvočenja) pa tudi zgodnjemu alarmiranju uporabnikov objektov ter s tem pravočasni evakuaciji iz objektov. AJP je v objekt lahko vgrajen zaradi več različnih vzrokov, ki bodo predstavljeni na usposabljanju. V TSG-1-001:2019 se zahteva projektiranje skladno z evropsko tehnično specifikacijo SIST TS CEN/TS 54-14. AJP je možno projektirati tudi skladno z VDS 2095. Med standardoma obstajajo določene razlike, ki jih bomo podrobneje obravnavali. V primerjavi s TSG-1-001:2010 so v novi TSG veliko bolj natančno definirani sistemi za alarmiranje oseb preko alarmnih ozvočenj. Obstajata dva nivoja alarmnih ozvočenj, nižji in višji nivo. Nižji nivo se uporablja za manj zahtevne objekte, med tem ko se višji nivo zahteva za bolj zahtevne-večje objekte. V tem delu bodo predstavljene zahteve TSG ter primerjava med standardoma. Pri projektiranju so najbolj pogoste napake zaradi premalo natančnega poznavanja objekta, predvsem glede arhitekturnih značilnosti ali uporabe objekta. V kolikor so uporabljeni napačni javljalniki, so zelo pogosti lažni alarmi, s tem pa se zelo zmanjša odzivnost oseb na alarmna stanja. Pogosto se javljalniki montirajo na napačna mesta ali pa se ne upošteva navodil za montažo (višina prostora, ovire, itd.). V tem delu bodo predstavljene najbolj pogoste projektantske napake in napačne izvedbe v času izvajanja del.

Predavatelja:
Mag. Aleš Drnovšek, udie, PI požarne varnosti, Ekosystem, d.o.o.
Bojan Kern, univ.dipl.inž.el., Zarja elektronika d.o.o.

Komu je namenjeno usposabljanje?
Odgovornim projektantom in pooblaščenim inženirjem s področja požarne varnosti, pooblaščenim preglednikom vgrajenih sistemov APZ, pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Trajanje usposabljanja:
4 ure  

Program:

11.50 11.55 Prijava v aplikacijo ZOOM (navodila predhodno prejmejo vsi prijavljeni po elektronski pošti)
11.55 12.00 Tehnični napotki za uporabo spletnega usposabljanja in pozdravni nagovor udeležencem
Gašper Golob, SZPV
12.00 12.45 Namen sistemov APZ, zakaj so zahtevani v povezavi s TSG-1-001:2019
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
12.45 12.50 Odmor
12.50 13.50 Primerjava projektiranja po VDS 2095/ SIST TS CEN/TS 54-14
Bojan Kern, Zarja elektronika d.o.o.
13.50 14.05 Odmor
14.05 14.25 Zahteve za izvedbo alarmnega ozvočenja glede na TSG-1-001:2019, primerjava standardov za alarmiranje SIST TS CEN/TS 54-32 in SIST EN 50849
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
14.25 15.25 Najbolj pogoste napake pri projektiranju in izvedbi sistemov javljanja požara in alarmiranja
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
15.25 16.00 Razprava in zaključek

Kotizacija: 100,00 € +DDV (122,00 € z DDV) na osebo.

Popusti: Člani SZPV, IZS, ZAPS, OZS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 30 % popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 70,00 € + DDV (85,40 € z DDV) na osebo. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji, člani IZS pa v prijavi navedite vašo identifikacijsko številko.

V primeru prijave 2 ali več oseb iz istega podjetja ali organizacije vam priznamo za vse prijavljene dodatni 5% popust. Primer obračuna za dve osebi, ki sta upravičena do znižane kotizacije: 70,00€ x 2 = 140,00€ -5% = 133,00€ + DDV.

TERMIN USPOSABLJANJA:

2. 12. 2020 SPLETNI SEMINAR (ON-LINE)

Spletno usposabljanje

PRIJAVA

Člani SZPV, ZAPS, IZS, OZS in gasilci imajo dodatni popust! Glej pogoje ob prijavi na dogodek.
Udeleženec št. 1

Udeleženec št. 2

Udeleženec št. 3

Udeleženec št. 4

Udeleženec št. 5

Privoljujem in dovoljujem uporabo ter obdelavo mojih osebnih podatkov ter osebnih podatkov vseh prijavljenih oseb za namene vodenja evidence o udeležencih tega dogodka ter obveščanja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino in aktivnostmi pred, med in po dogodku in hkrati potrjujem, da so bile vse prijavljene osebe predhodno seznanjene z namenom, trajanjem obdelave in možnostjo urejanja ali izbrisa osebnih podatkov iz naših evidenc. S privolitvijo obdelave osebnih podatkov vas bomo lahko pravočasno obveščali in vam ob zaključku izdali ustrezna potrdila o udeležbi. Pomembno: Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Želim, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja SZPV in obveščanja o aktualnih vsebinah iz področja požarne varnosti (aktualne novice, dogodki, stališča in ostali produkti in storitve SZPV). Pomembno: Od prejemanja obvestil SZPV se lahko kadarkoli odjavite. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Tribe Loading Animation Image

Zaradi omejitve zbiranja oseb zaradi COVID-19 ukrepov bo usposabljanje potekalo izključno preko spletne platforme Zoom. Naknadna navodila za prijavo na dogodek bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti pred dogodkom..

V primeru, da se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov info@szpv.si.  V primeru zadostnega števila kandidatov bomo razpisali novi termin za izvedbo usposabljanja.


Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.