Požarnovarna vroča dela (HOT WORKS)

Požarnovarno izvajanje vročih del (HOT WORKS)

Dokazano je, da so vroča dela najpogostejši vzrok večjih požarov in požarov na gradbiščih, še posebej v času sanacij stavb. Možnost za te požare lahko dokazano zmanjšamo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem vseh, ki so vključeni v te delovne procese. V delovnem procesu običajno sodelujejo izdajatelj dovoljenja za vroče delo, izvajalci požarne straže in delavci, ki opravljajo določeno vroče delo (npr. varilci, hidroizolaterji, krovci, inštalaterji ipd.). Načrtovalci, izvajalci in nadzorniki morajo biti sposobni prepoznati tveganja, oceniti nevarnosti v določenih situacijah, razumeti vsebino in zahteve predpisov, standardov in druge tehnične dokumentacije. To lahko dosežemo z usposabljanjem za vroča dela in doslednim spoštovanjem zahteve po dovoljenjih za vroča dela.

Pri Slovenskem združenju za požarno varstvo smo uvedli usposabljanje po licenci finskega nacionalnega združenja SPEK, ki je uspešno uveljavljeno na Finskem in v drugih skandinavskih državah. Dobri praksi SPEK sledijo tudi druge evropske države, preko evropskega združenja CFPA-E.

Vsi, ki bodo na usposabljanju uspešno opravili preskus znanja, prejmejo licenco SPEK in certifikat CFPA-E: Hot Work Operatives. Licenca in certifikat sta vezana na osebo in ne na podjetje.

 

PRIJAVA

Izberite višino kotizacije
Zaželjeno je, da pri prijavi navedete področje dela kandidata za licenco (npr. koordinator na gradbišču, delovodja, varilec, monter inštalacij, restavrator, gasilec, izvajalec požarne straže, pooblaščena oseba za varstvo pred požarom, nadzornik del, varnostni inženir, zavarovalničar ali podobno)
Privoljujem in dovoljujem uporabo ter obdelavo mojih osebnih podatkov ter osebnih podatkov vseh prijavljenih oseb za namene vodenja evidence o udeležencih tega dogodka ter obveščanja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino in aktivnostmi pred, med in po dogodku in hkrati potrjujem, da so bile vse prijavljene osebe predhodno seznanjene z namenom, trajanjem obdelave in možnostjo urejanja ali izbrisa osebnih podatkov iz naših evidenc. S privolitvijo obdelave osebnih podatkov vas bomo lahko pravočasno obveščali in vam ob zaključku izdali ustrezna potrdila o udeležbi. Pomembno: Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Želim, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja SZPV in obveščanja o aktualnih vsebinah iz področja požarne varnosti (aktualne novice, dogodki, stališča in ostali produkti in storitve SZPV). Pomembno: Od prejemanja obvestil SZPV se lahko kadarkoli odjavite. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Tribe Loading Animation Image

Kaj so vroča dela?
Vroče delo imenujemo vrsto dela z uporabo odprtega plamena ali drugega izvora toplote in uporabo orodja, ki tvori iskre, kar predstavlja nevarnost za nastanek požara ali eksplozije. Vroče delo ni samo plamensko električno varjenje, ampak tudi lotanje, segrevanje s plamenom plinskega ali bencinskega gorilnika ali z vročim zrakom, brušenje in rezanje z brusnimi in rezalnih ploščami, vroče lepljenje in drugo.

Komu so namenjena usposabljanja?
Vsem izvajalcem vročih del, izvajalcem požarnih straž, pooblaščenim in odgovornim osebam in vsem drugim, ki se jih tiče izvajanje vročih del.

Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Veljavnost licence SPEK in certifikata CFPA-E: 5 let 

Območje veljavnosti: EU  

Trajanje usposabljanja: 1 dan (8 ur)  

Vsebina usposabljanja za varno izvajanje vročih del:
– varno izvajanje vročih del,
– odgovornost in obveznosti,
– tveganja pri vročih delih v različnih delovnih okoljih,
– varnostni ukrepi v različnih delovnih okoljih,
– ukrepanje v primeru nezgode,
– praktični prikaz gašenja, vaje,
– zaključni izpit, pregled vprašanj in zaključek usposabljanja.

Kotizacija: 185,00 € +DDV = 225,70 € na osebo.

  • Člani SZPV, IZS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 5% popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 175,75 € + DDV = 214,42 EUR. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji.

TERMINI USPOSABLJANJ

Datum dogodka:  1.12.2021
Kraj: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova c. 19, Ljubljana.
Opis: Požarnovarna vroča dela

  


Povezave: www.spek.fi www.cfpa-e.eu  Priročnik vroča dela – Uprava RS za zaščito in reševanje


Slovenski predavatelji z licenco SPEK (od leve proti desni): Janko Tomc, Tamara Skok, Marcel Kalan, Robert Vaupotič, Boštjan Robek, Martin Helbl, Andraž Pavlin, Sašo Pust in vodja usposabljanja za vroča dela Gašper Golob.

 

 

Kazalci uspešnosti usposabljanja

%

uspešno opravljeni izpit

ocena predavateljev (1-5)

zadovoljstvo z vsebino predavanj (1-5)

Profil udeležencev usposabljanj požarnovarnih vročih del

%

varilci

%

gasilci

%

monterji

%

ključavničarji

%

cevarji

%

pooblaščenci za VPP in VZPD

%

vzdrževalci

%

hidroizolaterji