Katalog ponudnikov

Katalog ponudnikov storitev in proizvodov

 

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, … skratka vse na enem mestu.

Če želite objaviti tudi podatke vašega podjetja pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

 

Noben ponudnik ne ustreza vašemu iskalnemu kriteriju

Aktiva varovanje d.d.

AKTIVA VAROVANJE d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 Maribor
varovanje@aktiva.si 
www.aktiva-varovanje.si
02-230-30-10
02-230-30-19

Opis ponudbe:
V podjetju s 30 letno tradicijo na področju požarne varnosti (PV) nudimo naslednje storitve: izdelava študij/zasnov PV, projektiranje in vgradnja sistemov APZ – avtomatsko odkrivanje, javljanje in gašenja požarov ter detekcijo gorljivih plinov, prodajo in servisiranje gasilnih aparatov in hidrantov, fizično požarno varovanje z varnostniki, 24 urno sprejem signalov iz sistemov APZ z intervencijo ob alarmih, usposabljanja delavcev naročnika, izdelava požarnih redov in ocen požarne ogroženosti, požarno tesnenje prehodov inštalacij, opravljanje nalog pooblaščene odgovorne osebe za PV pri naročnikih.

Proizvodi/storitve:
- oprema za začetno gašenje
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- imetnik licence SZPV

BLT d.o.o. Idrija

BLT d.o.o. Idrija
Ulica Sv. Barbare 6
5280 Idrija
blt@blt.si 
www.blt.si
05 37 43 660
05 37 73 945

Opis ponudbe:
Dobava, montaža in vzdrževanje:
Požarna krilna vrata
Požarne ter dimne zavese
Sekcijska požarna vrata (Firewall)
Drsna požarna vrata

Proizvodi/storitve:
- požarna vrata; dimna vrata in oprema zanje
- požarno odporne zasteklitve
- požarne in dimne lopute
- odvod dima in toplote v požaru

Bureau Veritas, d.o.o.

Bureau Veritas, d.o.o.
Linhartova 49A
1000 Ljubljana
Info.slo@bureauveritas.com
www.bureauveritas.si
01 47 57 600
01 47 57 625

Opis ponudbe:
Dolgoletna tradicija na področju
pregledov in preizkusov aktivne požarne zaščite,
revizij in ocen tveganja,
meritev mikroklime, delovne in tlačne opreme,
usposabljanja za varno delo,
izdelave požarnih redov, zasnov in študij požarne varnosti,
koordinacije in vodenja projektov na gradbiščih,

ugotavljanja skladnosti industrijske opreme,
certificiranja tlačne opreme in protieksplozijske zaščite,

pregledov elektro instalacij in strelovodov,

certificiranja sistemov vodenja ,…

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- izdelava požarnih redov

Certing d.o.o., Tehnično analiziranje in preskušanje

Certing d.o.o., Tehnično analiziranje in preskušanje
Ižanska cesta 412b
1000 Ljubljana
certing@siol.net 
www.certing.si
01/42 72 399; 01/52 73 000
01/52 73 001
051/302 746

Opis ponudbe:
Izvajamo preglede in preskuse ustreznosti vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
Sodelujemo pri načrtovanju, vzpostavitvi in nadzoru tehničnega varovanja - posebej požarnega varovanja.
Pregledujemo sisteme APZ za gašenje s tekočimi in plinastimi gasili, javljanje požara s požarnim krmiljenjem, zaznavanje gorljivih in Ex plinov, naprav NODT, varnostne razsvetljave in druge požarne sisteme.

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- odkrivanje in javljanje požara/eksplozije
- avtomatsko gašenje požara/eksplozije

CPV INŽENIRING, celovit požarno varnostni inženiring, d.o.o.

CPV INŽENIRING, celovit požarno
varnostni inženiring, d.o.o.
Podbevškova ulica 18
8000 Novo mesto
cpv-ing@siol.net
www.cpv-ing.si
T: 07/33-82-092
GSM: 041/667-845

Opis ponudbe:
- Varstvo pred požarom
- Varstvo pri delu
- Projektiranje na področju požarne varnosti
- Tehnično preizkušanje in ekologija
- Pregledi in preizkusi delovne opreme, strojev
- Pregledi in meritve prezračevanja in klimatizacije
- Izdelava varnostnih načrtov
- Ravnanje z odpadki
- Pregled igral in igrišč...

Proizvodi/storitve:
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

Na področju izvajanja storitev vzd in vpp smo drugi v Sloveniji, ki smo pri certifikacijskem organu SIQ pridobili certifikat 9001 ter prvi, ki smo pridobili certifikat 45001.

Doorson d.o.o.

Doorson d.o.o.
Milenkova ulica 9
2000 Maribor
info@doorson.si 
www.doorson.si 
02 460 55 60
02 460 55 66

Opis ponudbe:
DOORSON, slovenski proizvajalec avtomatskih drsnih požarnih vrat, ima slovensko tehnično soglasje STS-10/0023, izdano pri ZAG-u. Osnovna različica avtomatskih požarnih drsnih vrat 300 F se v primeru požara brezpogojno zapre in nudi požarno zaščito. Prehod skozi vrata ni mogoč. Izvedba avtomatskih požarnih evakuacijskih drsnih vrat 300 EF združuje požarno varnost in evakuacijo. V primeru požara se drsno zapahnejo, krilno odpahnejo, kar omogoča enostavno in varno evakuacijo.

Proizvodi/storitve:
- požarna vrata; dimna vrata in oprema zanje

EKOSYSTEM d.o.o.

EKOSYSTEM d.o.o.
Ekološki in varstveni inženiring
Špelina ulica 1
2000 MARIBOR
info@ekosystem.si
www.ekosystem.si
02 450 23 70, 01 256 02 02, 05 625 01 86
02 450 23 71, 01 256 01 93
041 651 790

Opis ponudbe:
Družba EKOSYSTEM, d.o.o., družba s tradicijo pri izvajanju storitev:
VARSTVO PRED POŽAROM: pregledi in preizkusi aktivne požarne zaščite, pregledi in preizkusi gasilskih dvigal, izdelava zasnov in študij požarne varnosti, izdelava ocen požarne ogroženosti, izdelava požarnih redov, evakuacijskih in požarnih načrtov, izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti, usposabljanje delavcev. Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog pooblaščene osebe za področje varstva pred požarom.
Druga področja dela: Varnost in zdravje pri delu, ekologija in varstvo okolja, gradbena fizika, pregledi dvigal, pregledi zaklonišč, revizija projektov za zaklonišča, energetske izkaznice, termovizija, meritve hrupa, meritve elektromagnetnih sevanj.
Za izvajanje posameznih nalog smo pridobili akreditacijo za preizkusni laboratorij in kontrolni organ ter pooblastila posameznih ministrstev.

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- izdelava požarnih redov,
- odgovorni projektanti požarne varnosti,
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
- odkrivanje prisotnosti zdravju škodljivih plinov.

ELITA I.B., d.o.o.

ELITA I.B., d.o.o.
Kosovelova ul. 4b
6210 SEŽANA
elita.ib@siol.net
www.elita-ib.si
05 7302-300
05 7302-301
041 671197

Proizvodi/storitve:
- projektiranje
- inženiring
- nadzor nad izvedbo GOI del
- varstvo in zdravje pri delu
- varstvo pred požarom
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- izvedenec požarne varnosti

Fermacell GmbH

Fermacell GmbH
NL Österreich
IZ NÖ-Süd, Straße 15,
Objekt 77, 2 OG/Top 6
2355 Wiener Neudorf

Tel. + 43 2236/42506-15
Fax + 43 2236/42506 DW 60
www.fermacell.at

Ing. Juraj Perčić
Manager Slovenija
M: +386 51 699 044
E: juraj.percic@xella.com 
www.fermacell.si    

Opis ponudbe:

Proizvodi/storitve:
- požarno odporni elementi gradbenih konstrukcij
- tesnila; zaščita prebojev kablov in cevi
- požarno odporni kanali

GEZE d.o.o.

GEZE d.o.o.
Linhartova 11a
1000 Ljubljana
m.celec@geze.com
www.geze.si
00386 (0) 59 971 115
00386 (0) 51 360 919

Opis ponudbe:
Družba GEZE GmbH v svetovnem merilu spada med najuspešnejše razvijalce in proizvajalce gradbenih sistemov za vratno, okensko in varnostno tehniko. Družba GEZE ponuja široko paleto izdelkov s področij AVTOMATSKIH VRATNIH SISTEMOV, VRATNE TEHNIKE, STEKLENIH SISTEMOV, SISTEMOV ODVODA DIMA IN TOPLOTE, VARNOSTNIH SISTEMOV TER OKENSKE TEHNIKE IN TEHNIKE PREZRAČEVANJA. Neodvisno družinsko podjetje zavzema vodilno mesto na področjih prodaje, inovacij in oblikovanja ter razvija, izdeluje in prodaja vrhunsko tehnologijo, zaradi česar je s svojim razvojem, usmerjenim v prihodnost, pomembno vplivalo na gradnjo objektov. Ta razvoj pa ves čas pospešuje v lastnem tehnološkem centru. Z najstrožjimi standardi kakovosti izdelki GEZE prispevajo k inovativnim zasnovam poslopij po vsem svetu ter zagotavljajo udobje in varnost: zapirala za vrata GEZE spadajo med najbolj priznana na svetu. Vsak dan več milijonov ljudi uživa v samoumevnem udobju, ki ga zagotavljajo avtomatski vratni sistemi. Individualne posebne konstrukcije in posebne konstrukcije, prilagojene posameznemu poslopju, npr. vrtljiva vrata ali sistemi iz polnega stekla, realiziramo v lastnem hčerinskem podjetju. Rešitve s področja izdelkov GEZE najdete v priznanih poslopjih po vsem svetu.

Proizvodi/storitve:
- požarna vrata; dimna vrata in oprema zanje
- proizvodi za strehe; kritine; strešna okna; svetlobniki
- odvod dima in toplote v požaru

Hilti Slovenija d.o.o.

Hilti Slovenija d.o.o.
Brodišče 18
1236 Trzin
info@hilti.si
www.hilti.si
080 25 22
01 563 71 12

Opis ponudbe:
Hilti Slovenija d.o.o., hčerinsko podjetje koncerna Hilti AG iz Liechstensteina, je eno vodilnih podjetij na področju profesionalnih strojev in opreme za gradbeništvo. Naše vodilo so kupci. Skupaj z njimi gradimo boljšo prihodnost.

Proizvodi/storitve:
- tesnila; zaščita prebojev kablov in cevi
- požarnozaščitni premazi; obloge; zasloni
- imetnik licence SZPV

INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ d.o.o. Ajdovščina

INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ d.o.o. Ajdovščina
Goriška cesta 62
5270 Ajdovščina
info@lozej.si
www.lozej.si  
05 36 64 181
05 36 64 190
041 728 518

Opis ponudbe:
Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina je podjetje z več kot 20 letno tradicijo, ki se ukvarja s strokovnimi nalogami s področja požarnega varstva, varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, kemikalij, ADR in gradbene fizike.
Smo visoko strokovno usposobljeni za izdelavo projektnih dokumentacij, kot so: študija in zasnova požarne varnosti, požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije, izdelava ocene požarne ogroženosti ter druge presoje požarne varnosti.
Izdelujemo tudi varnostne načrte ter izvajamo koordinacijo na gradbišču; izdelujemo načrte gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Pokrivamo tudi kompletno področje varnosti in zdravja pri delu.

Proizvodi/storitve:
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

IVD MARIBOR

IVD MARIBOR
Valvasorjeva ulica 73
2000 Maribor
T: +386 2 421 60 10
F +386 2 421 60 60
E: info@ivd.si

Opis ponudbe:
IVD Maribor je od dveh najstarejših in največjih institucij na področju varnosti v Sloveniji. Ukvarjamo se z raziskavami, razvojem, strokovnimi mnenji in meritvami, s preskušanji in pregledi naprav ter tehnologij, z analizami dejavnikov vplivov na okolje ter zaščito objektov pred požarom ali eksplozijo. Imamo podrožnice v Celju (Razlagova ulica 15, 3000 Celje, T: +386 3 492 58 46, F +386 3 548 47 71, E: ivdce@ivd.si), v Ljubljani (Stegne 21, 1000 Ljubljana, T: +386 1 511 30 60, F +386 1 511 22 32, E: ivdlj@ivd.si) in Novi Gorici (Delpinova ulica 18, 5000 Nova Gorica, T: +386 5 333 00 60, F +386 5 333 00 61, E: ivdng@ivd.si).

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- izdelava požarnih redov,
- odgovorni projektanti požarne varnosti,
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

J.F.Amonn s.r.l., divizija AMONNCOLOR

J.F.Amonn s.r.l., divizija AMONNCOLOR
Via Cima i Pra' 7
32014 Ponte nelle Alpi
Italija
n.zetko@amonncolor.com 
info@amonncolor.com
www.amonncolor.com
tel: +39 0437 98411
fax: +39 0437 990271
gsm: +386 41 758567

Opis ponudbe:
AMONN - pasivno protipožarna zaščita AMOTHERM
- smo vodilni proizvajalec pasivnih protipožarnih premazov v Italiji
- imamo štirideset let izkušenj
- nenehno vlagamo v raziskave in lasten razvoj
- strokovno znanje pridobivamo skupaj z inženirji, gasilci in testnimi laboratoriji.

Naši proizvodi AMOTHERM ščitijo:
- jeklene elemente in konstrukcije
- Lesene elemente in konstrukcije
- Stene iz opeke, betona ali mavčnih plošč.

Proizvodi/storitve:
- požarnozaščitni premazi

KALCER d.o.o.

KALCER d.o.o.
Ljubljanska cesta 51
1236 Trzin
info@kalcer.si
www.kalcer.si
01 724 67 76

KALCER d.o.o. PE Novo mesto
Livada 8
8000 Novo mesto
info@kalcer.si
www.kalcer.si
Tel. 07 371 90 90

KALCER MARIBOR d.o.o.
Tržaška cesta 89
2000 Maribor info@kalcer.si
www.kalcer.si
Tel. 02 320 74 21

Opis ponudbe:
Trgovine Kalcer ponujajo svetovanje in
prodajo negorljivih materialov in izdelkov
za požarno zaščito:
- negorljive toplotne izolacije
- negorljive zvočne izolacije
- negorljivi dvignjeni podi
- negorljivi suhi estrihi
- materiali za požarno zaščitne stene,
stenske obloge
- stene instalacijskih jaškov
- negorljivi in požarno zaščitni spuščeni
stropi in stropne obloge
- protipožarne podstrešne stopnice
- protipožarne obloge za kovinske,
lesene in betonske konstrukcije
- dimniški jaški
- obloge kaminov
- protipožarna vrata –klasična in drsna
- protipožarne revizijske lopute
- strešne kupole Velux s požarnim
odpiranjem
- protipožarni kiti, tesnila in premazi
Poleg materialov za pasivno požarno
zaščito ponujamo vse za suho gradnjo,
gradbeno akustiko, lesene konstrukcije iz
lepljenega lesa, osb plošče, hidroizolacije,
fasade in barve.
Del izdelkov je možno kupiti tudi preko
spletne trgovine www.trgovina-kalcer.si

Kingspan Slovenija

Kingspan Slovenija
Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana
m: +386 41 630 099
e: tadej.jontez@kingspan.com
w: www.kingspan.si

Opis ponudbe:
Skupina Kingspan je v gradbeni industriji priznana zaradi svoje zavezanosti inovacijam, kakovosti, načrtovanju in videzu izdelkov in zaradi tehničnega strokovnega znanja.
V številnih vejah gradbeništva velja Kingspan za prvo in najboljšo izbiro prav zaradi celovitega pristopa k oblikovanju rešitev, saj izpolnjuje specializirane potrebe arhitektov, projektantov, izvajalcev del in investitorjev.
Kingspan deluje na mednarodni ravni in ima proizvodne in distribucijske zmogljivosti po vsej Evropi, na Daljnem vzhodu in v ZDA.

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32
4220 Škofja Loka
svetovanje@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.si
(04) 5114 105

Opis ponudbe:
Izolacijske rešitve v gradbeništvu in tehniki. Kamena in steklena mineralna volna, ekstrudirani polistireni ter materiali za kompletiranje konstrukcijskih sestav.

Proizvodi/storitve:
- negorljivi; težje gorljivi gradbeni materiali za izolacije

KOMPLAST, trgovina in storitve, d.o.o.

KOMPLAST, trgovina in storitve, d.o.o.
Tržaška 115, 1351 Brezovica pri Ljubljani
E-naslov: info@komplast.si
Telefon: 01/360-18-30
Fax: 01/360-18-50
GSM: 051/330-214
Spletni naslov: www.komplast.si

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

KOVA d.o.o.

KOVA d.o.o.
Opekarniška cesta 15 D
3000 CELJE
info@kova.si
www.kova.si
03 428 23 10
03 425 23 21
041 629 478

Opis ponudbe:
Nudimo Vam strokovne storitve s področij: varnost pri delu, ekologija, požarna varnost, usposabljanja in strokovne delavnice, kontrolni organ za opremo pod tlakom, gradbeni inženiring, sistemi vodenja, razvojno raziskovalna dejavnost, sodno izvedenstvo, prodaja opozorilnih tabel in nalepk.

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

MATRIKA ZVO d.o.o.

MATRIKA ZVO d.o.o.
Stegne 21c
1000 Ljubljana
info@matrikazvo.si
www.matrikazvo.si
0590 11 332
040 215 546

Opis ponudbe:
Okoljska poročila; usposabljanja (viličarji, TGM, kemikalije, HACCP, požar)
Ocene tveganja; Meritve osvetljenosti in mikroklimatskih pogojev dela; Meritve hrupa; Pregledi delovne opreme; Koordinacije na gradbiščih, varnostni načrti; Kemijsko svetovanje; Požarni redi, načrti; Gradbeni nadzor; Projektiranje instalacij

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

M SORA d.d.

M SORA d.d.
Trg svobode 2
4226 Žiri
info@m-sora.si
www.m-sora.si
04 50 50 300

Opis ponudbe:
V podjetju M SORA skrbimo za dolgoročno varnost zaposlenih. V današnjem svetu je uspešnost poslovanja pogoj za varnost. Uspešnost in visoko konkurenčno sposobnost bomo zagotovili s stalnim vlaganjem v strokovno izobraževanje zaposlenih, razvoj novih izdelkov in sodobno tehnološko opremo.

Prihodnji razvoj podjetja M SORA bo temeljil predvsem na dveh stebrih:
• Stavbnem okovju skupaj z Norico, kjer želimo prodajno funkcijo nadgraditi s svetovanjem in servisom,
• Mizarstvu, kjer želimo razviti, izdelovati in tržiti najboljša okna v Sloveniji.
V prihodnosti želimo nadgraditi in povezati obe enoti s skupnim inženiringom. Postati želimo najboljši strokovnjak za okna v Sloveniji.

Proizvodi/storitve:
- požarna vrata; dimna vrata in oprema zanje

OBO BETTERMANN d.o.o.

OBO BETTERMANN d.o.o.
Ajdovščina, Lokavška cesta 7
5270 Ajdovščina
info@obo.si
http://www.obo.si
Telefon: 05 90 215 78
GSM: 051 645 107

Opis ponudbe:
Ponudba proizvodov za pasivno požarno zaščito: sistemi za požarne zatesnitve prehodov kablov, požarnoodporni kabelski kanali, kabelski sistemi, ki omogočajo delovanje naprav v požaru, razdelilne doze, ki omogočajo delovanje naprav v požaru, proizvodi za zatesnitev prehodov kablov skozi požarno odporne konstrukcije v skladu z nemško smernico MLAR. Svetujemo ob projektiranju in vgradnji. Aplikacija za izbor sistemov in izračun stroškov za požarne zatesnitve OBO Construct je na voljo: Online / Google Play / Apple App store

Proizvodi/storitve:
- tesnila; zaščita prebojev kablov in cevi
- požarno obstojni električni kabli; police
- požarnoodporni kanali

PharmReg. d.o.o.

PharmReg. d.o.o.
Pod jelšami 38
1000 Ljubljana
info@pharmreg.si
www.pharmreg.si 
040 372 217

Opis ponudbe:

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ

POŽARNA VARNOST, Suzana Močivnik s.p.
Strma pot 15a
8270 Krško
Poslovna enota na Ptuju
Na postajo 24
2250 Ptuj
info@pozarnavarnost.si
(02) 788 5 345
041 215 264
www.pozarnavarnost.si 

Opis ponudbe:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- odgovorni projektanti požarne varnosti

POŽARNI SEKTOR d.o.o.

POŽARNI SEKTOR d.o.o.
Goriška cesta 25b
5270 Ajdovščina
030277081, 030277082
info@pozarni-sektor.si
matej@pozarni-sektor.si
simon@pozarni-sektor.si 
www.pozarni-sektor.si

Opis ponudbe:
Družba se ukvarja z opravljanjem vseh vrst strokovnih nalog s področja varstva pred požarom in varnosti in zdravja pri delu, za katere ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja. V družbi izdelujemo študije in zasnove požarne varnosti, požarne rede, presoje požarne varnosti, varnostne načrte in elaborate zaščite pred hrupom v stavbah. Izvajamo pa tudi usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom in varnosti in zdravja pri delu.

Proizvodi/storitve:
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

PROELTEH Janez Jančar, udie, s.p.

PROELTEH Janez Jančar, udie, s.p.
Tomažičeva 3
4000 Kranj
proelteh@t-2.net 
04 235 1 041
04 235 1 040
041 743 476

Opis ponudbe:
Izvajanje pregledov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite po Pooblastilu MORS, Uprave RS za zaščito in reševanje štev. 8450-167/2012-2-DGRZ z dne 23.5.2012

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ

Promat d.o.o.

Promat d.o.o.
Kidričeva ulica 56B
4220 Škofja Loka
info@promat-see.com
www.promat-see.com
Telefon: 04/51-51-451
Fax: 04/51-51-450
GSM: 051/600-708

Opis ponudbe:
Celovita ponudba za pasivno požarno zaščito v gradbeništvu:
proizvodi – požarni ometi, plošče, stekla, intumescenčni premazi in izdelki za požarno zaščito prebojev inštalacij
konstrukcije in sistemi – požarna zaščita predelnih sten, tal, stropov, gradbenih konstrukcij, tehnične opreme zgradb in steklene pregrade
• izobraževanje monterjev za zagotavljanje kvalitetne vgradnje sistemov in njihovo pravilno delovanje
• svetovanje ob projektiranju, vgradnji in vzdrževanju
• občasni nadzor med gradnjo in uporabo objektov
• opravljanje požarnih in drugih preizkusov, kot dokazilo ustreznosti zahtevam gradbene zakonodaje, ki so vključeni v klasifikacijska poročila, veljavna v EU in izven nje

Proizvodi/storitve:
- negorljivi; težje gorljivi gradbeni materiali za izolacije
- tesnila; zaščita prebojev kablov in cevi
- požarnozaščitni premazi; obloge; zasloni
- požarno odporni kanali
- požarno odporne zasteklitve
- odvod dima in toplote v požaru

PROTR d.o.o. Radovljica

PROTR d.o.o. Radovljica
Gradnikova 4a
4240 Radovljica
andrej-protr@siol.net 
+386 (0)41 867 200

Opis ponudbe:
Pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (VSAPZ).
Zasnove in Študije požarne varnosti.
Izdelava mnenj in svetovanje v zvezi s požarno varnostjo za pasivno in aktivno zaščito pred požari.
Svetovanje pri urejanju požarne zaščite v objektih in svetovanje pri izbiri sistemov pasivne in aktivne požarne zaščite z namenom doseganja optimalnih rešitev.
Izdelava požarnih redov in požarnih načrtov.

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- odgovorni projektanti požarne varnosti

MURŠEC, požarni inženiring, servis, trgovina, svetovanje in zastopanje, d.o.o.

MURŠEC, požarni inženiring, servis, trgovina, svetovanje in zastopanje, d.o.o.
Jurovska cesta 7
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH
servis@mursec.eu
dejan@mursec.eu 
041/ 547-189
www.servis-mursec.si

Opis ponudbe:
Servis gasilne opreme MURŠEC je nastal na podlagi 30 letnih izkušenj pri servisiranju gasilnih aparatov in hidrantnih omrežij vseh vrst. Delujemo na področju celotne Slovenije. Nudimo vam: servis gasilnikov, pregled hidrantnega omrežja, izdaja A-testov za novo zgrajena hidrantna omrežja, izdelava požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije ter ŠTUDIJ/ZASNOV POŽARNE VARNOSTI, pogodbeno opravljanje nalog pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov VPP, izobraževanje iz varstva pred požarom in varstva pri delu, strokovni prikazi gašenja, požarni inženiring, prodaja vse gasilske opreme. Prav tako vam nudimo meritve električne in strelovodne inštalacije.

Proizvodi/storitve:
- oprema za začetno gašenje
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

SKS d.o.o.

SKS d.o.o.
Cesta Kokrškega odreda 20
4294 Križe
sks.sprinkler@gmail.com 
www.sks-seliskar.si
041/686-966


Opis ponudbe:
Ponujamo pametno in moderno alternativo sprinkler sistema. Diskretno vgrajena naprava dokazano doseže enako požarno učinkovitost, kot tradicionalni sprinkler sistem, s to prednostjo, da porabi 90% manj vode. Ko v prostoru zagori, dimni detektor posreduje signal pametni kameri. Ta skenira prostor in na podlagi temperature direktno v središče požara sproži močan curek vodne megle. Toplotni detektor, ki je v glavi, aktivira napravo. Ker se prostor polni z vodno meglo, se preprečuje nadaljnje širjenje požara oziroma se le-ta pogasi. Automist smartscan ima široko možnost uporabe, in sicer: kuhinje, stanovanja, hiše, pisarne, laboratoriji, arhivi, delavnice, apartmaji,…

Proizvodi/storitve:
- avtomatsko gašenje požara/eksplozije

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Železna cesta 14
1000 Ljubljana
01 300 93 81
01 473 56 92
info@zav-zdruzenje.si 
www.zav-zdruzenje.si

Opis ponudbe:
Slovensko zavarovalno združenje (do leta 1997 Slovenski zavarovalni biro) je gospodarsko interesno združenje slovenskih zavarovalnic. Ustanovljeno je bilo leta 1992. Dejavnost združenja je določena v Zakonu o zavarovalništvu in statutu, enako tudi pogoji za članstvo zavarovalnic in drugih organizacij v združenju. Združenje šteje trenutno 20 članic (16 zavarovalnic, dve pozavarovalnici, eno pokojninsko družbo in eno drugo članico).

Proizvodi/storitve:
- Požarno zavarovanje

SPECTRA 9 d.o.o.

SPECTRA 9 d.o.o.
NA SELAH 17
1431 DOL PRI HRASTNIKU
info@spectra9.si
03 56 49 140
03 56 49 141
041 680 675
www.spectra9.si

Opis ponudbe:
V naši ponudbi se nahajajo izvedbe protipožarnih elementov kot so okna, vrata in stene. Namenjeni so za ločevanje različnih požarnih sektorjev, povezovanje evakuacijskih poti v objektih, skratka povsod tam, kjer projekt požarne varnosti v objektih to predpisuje. Protipožarna okna, vrata in stene EI 30 in EI 60 izdelujemo iz Alu profilov po sistemu Schüco.
Na vašem objektu opravimo brezplačne meritve, izdelamo brezplačno ponudbo, svetujemo vam najboljši način izvedbe ter izvedemo dobavo in montažo izbranega sistema. Upamo, da boste z našimi storitvami zadovoljni ter da bodo ugodne cene in kvaliteta izdelave to le še potrdile.

Proizvodi/storitve:
- požarna vrata; dimna vrata in oprema zanje
- požarno odporne zasteklitve
- imetnik licence SZPV

TEKNOS d.o.o.

TEKNOS D.O.O.
Cesta na Rupo 67
4000 Kranj
tanja.kobav@teknos.com
www.teknos.com
+386 4 236 58 78
+386 51 602 296


Opis ponudbe:
Smo mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo premazov. Prisotni smo v več kot 20 državah v Evropi, Aziji in Ameriki in zaposlujemo več kot 1700 ljudi. Zagotavljamo široko paleto kakovostnih barv in premazov za industrijo, gradbeništvo in potrošnike. Na področju požarne zaščite konstrukcij sodelujemo s podjetjem Hensel, ki nam zagotavlja ustrezne certifikate. Naš cilj je, da podaljšamo življenjsko dobo izdelkov, pri čemer nudimo tehnično izpopolnjene rešitve. Pri razvoju vključujemo mnenje in potrebe naših kupcev.

Proizvodi/storitve:
- požarno zaščitni premazi; obloge; zasloni;

TEVEL, d.o.o

TEVEL, d.o.o.
Borovniško naselje 7
1412 Kisovec
info@tevel.si
+386 (3)56 72 050
+386 (3)56 71 119
+386 (41) 361 230
www.tevel.si

Opis ponudbe:
Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem pri načrtovanju in izvajanju tehnične varnosti v industriji in rudarstvu. Bogate izkušnje s področja načrtovanja in izvajanja protieksplozijske zaščite kot podjetje za inženiring, konstruiranje, proizvodnjo, preizkušanje in servisiranje so nas vodile k skupnim ciljem NAŠA KVALITETA – VAŠA VARNOST. Svoje proizvode imamo za namen uporabe v gospodinjstvih, javnih objektih, industriji in rudarstvu. V sklopu storitev izvajamo preglede in popravila Ex naprav, izdelujemo elaborate eksplozijske ogroženosti ter ocene tveganja. Nudimo tudi razvoj elektronskih naprav in velikoserijsko proizvodnjo.

Proizvodi/storitve:
- odkrivanje in javljanje požara/eksplozije
- oprema za gasilce
- sistemi za odkrivanje prisotnosti zdravju škodljivih plinov

TINDE d.o.o.

TINDE d.o.o.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
info@tinde.si
07 34 60 325
07 30 44 563
www.tinde.si

Opis ponudbe:
Podjetje se ukvarja s pasivno požarno zaščito objektov, nudimo Vam tudi pestro garnituro kovinske galanterije. Proizvajamo, prodajamo in montiramo različne PiroFix produkte, s katerimi se zaščitijo preboji skozi požarne stene ter elektro in strojne napeljave skozi te stene.

Proizvodi/storitve:
- požarnozaščitni premazi; obloge; zasloni
- tesnila; zaščita prebojev kablov in cevi
- imetnik licence SZPV

TUTUM IGNIS, Marko Kastelic s.p.

TUTUM IGNIS, Marko Kastelic s.p.
Stična 35B
1295 Ivančna Gorica
kastelic.marko@amis.net
01 7877910
040 464 935
www.tutum-ignis.si

Opis ponudbe:
Naša področja dela so: preskušanje in pregledi naprav aktivne požarne zaščite, izdelava študij/zasnov požarne varnosti, strokovna mnenja in ocene stanja objektov, svetovanje pri zaščiti objektov pred požarom in eksplozijo, izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti objektov.

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- odgovorni projektanti požarne varnosti

V.E.P.T. Rakičan d.o.o.

V.E.P.T. Rakičan d.o.o.
Rakičan, Tomšičeva ulica 20
9000 Murska Sobota
Tel: 02 5371 510
Fax: 02 5371 511

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- izdelava požarnih redov

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Dimičeva 12
1000 Ljubljana
Telefon: + 386 1 28 04 200
Fax: + 386 1 28 04 484
www.zag.si
info@zag.si

Opis ponudbe:
ZAG je vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji z več kot 70 letno tradicijo. Izvaja raziskovalno-preizkuševalno dejavnost, ki je razdeljena na 4 oddelke: materiali, gradbena fizika, konstrukcije ter geomehanika in prometnice.
Požarni laboratorij sodeluje z industrijo, podjetji in posamezniki, ki se soočajo s požarno varnostjo proizvodov in objektov. Izvaja standardne laboratorijske preiskave požarnega odziva materialov in požarne odpornosti konstrukcij in pripravlja študije, mnenja, ekspertize in recenzije na celotnem področju požarnega inženirstva. Sodeluje tudi pri razvojno raziskovalnih projektih, sofinanciranih tako s strani okvirnih programov EU kot nacionalnih.

ZARJA ELEKTRONIKA, d.o.o., Kamnik

ZARJA ELEKTRONIKA, d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Telefon: + 386 1 831 74 88
Fax: + 386 1 831 75 51
www.zarja.com
info@zarja.com

Opis ponudbe:
Zarja Elektronika je sodobno zasebno varnostno podjetje s popolno paleto storitev s področja tehničnega varovanja. Naše poslanstvo je uporabnikom nuditi največjo možno varnost pred posledicami požara, vloma, kraje, ropa, uhajanja plina, razlitja tekočine ali drugimi neprijetnimi dogodki. Širok spekter naprav in sistemov lastnega razvoja in proizvodnje omogočajo veliko konkurenčno prednost pri prilagajanju uporabnikovim željam in potrebam, izdelavo sistemov »po meri kupca«.

Proizvodi/storitve:
- odkrivanje in javljanje požara/eksplozije
- avtomatsko gašenje požara/eksplozije

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
01 474 72 00
01 432 63 02
http://www.triglav.si/
http://www.triglav.eu 
info@triglav.si

Opis ponudbe:
Dejavnosti zavarovalnice so:
- življenjska zavarovanja
- zavarovanja, razen življenjskega
- pozavarovanja
- pokojninski skladi
- dejavnosti zavarovalniških agentov
- druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

ZIP INŽENIRING D.O.O. TOLMIN

ZIP INŽENIRING D.O.O. TOLMIN
Borjana 13A
5223 Breginj
info@zip-inzeniring.si 
www.zip-inzeniring.si
041/618-380
051/625-800

Opis ponudbe:
Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju sistemov naravnega odvoda dima in toplote (NODT - RWA -SHEV), ter sistemov dnevnega prezračevanja prostorov.
-Sistemi naravnega odvoda dima in toplote (RWA - NSHEV skladno z 12101 - 2)
-Sistemi naravnega dnevnega prezračevanja (zračenja ) objektov in posameznih prostorov (CNV)
-Motorni pogoni (NODT-RWA-SHEV) za vsa fasadna in strešna oknaska krila, ter strešne kuple (svetlobnike)
-Motorni pogoni in dodatki za potrebe naravnega prezračevanja (zračenja)
-Sisteme požarnih vrat (motorni pogoni, krmilne centrale, magneti,...)
-Sisteme odvoda dima in prezračevanje v dvigalnih jaških (LSC -AIO sistem)
-Sistemi in naprave za samodejno (avtomatsko) krmiljene senčil (tende, žaluzije,..) in okenskih kril
Nudimo vam storitve in celovite rešive od idejne zasnove, projekta pa vse do izvedbe in montaže na objektu.
Ob enem vam ponujamo kvalitetne servisne storitve in tekoče vzdrževanje vgrajenih sistemov, ki so namenjeni odvodu dima ina toplote (ODT-RWA-SHEV), s pomočjo strokovno usposobljene servisne službe.

Proizvodi/storitve:
- proizvodi za strehe; kritine; strešna okna; svetlobniki
- odvod dima in toplote v primeru požara
- odkrivanje in javljanje požara/eksplozije

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
T: +386 (0)1 585 51 00
F: +386 (0)1 585 51 01
E: info@zvd.si
http://www.zvd.si/

Opis ponudbe:
Dejavnosti ZVD d.d. so usmerjene predvsem v preventivo, preprečevanje nezgod in odpravljanje vzrokov, ki bi jih lahko povzročili. Nudimo:
- preglede sistemov aktivne požarne zaščite,
- izdelavo požarnih redov,
- usposabljanje iz varstva pred požarom,
- ukrepe protieksplozijske zaščite (Ex elaborati)
- izdelavo študij požarne varnosti,
- preglede gasilnikov,
- meritve električnih inštalacij.

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
- ostalo