Načrtovanje naravnega in mehanskega odvoda dima in toplote ter primeri iz prakse

Spletno usposabljanje:
Načrtovanje naravnega in mehanskega odvoda dima in toplote ter primeri iz prakse

Zahteve za oddimljanje in kontrolo dima in toplote so predvsem odvisne od velikosti in namembnosti prostorov. Na seminarju bo predstavljena osnovna delitev ODT in zahteve TSG 1-001:2019. Predstavljeni bodo primeri izračunov za različne stavbe, predvsem pa tudi zahteve glede certificiranja opreme. Bolj natančno bodo predstavljeni tudi problemi pri načrtovanju MODT v garažah s potisnimi ventilatorji. V zadnjem delu seminarja bodo predstavljeni različni sistemi NODT, lastnosti kupol, certificiranje teh materialov in zahteve glede vzdrževanja.

Predavatelji:
Mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem, d.o.o.
Mag. Denis Orač, Akripol, d.o.o.
Jože Oblak, I.S.P., d.o.o.

 

 

Komu je namenjeno usposabljanje?
Odgovornim projektantom in pooblaščenim inženirjem s področja požarne varnosti, pooblaščenim preglednikom vgrajenih sistemov APZ, pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Trajanje usposabljanja:
4 ure

Način izvedbe:
Spletno usposabljanje

Program:

11.50 11.55 Prijava v aplikacijo ZOOM (navodila predhodno prejmejo vsi prijavljeni po elektronski pošti)
11.55 12.00 Tehnični napotki za uporabo spletnega usposabljanja in pozdravni nagovor udeležencem
Marcel Kalan, SZPV
12.00 12.20 Namen izvedbe sistemov kontrole dima in toplote, termodinamika dima
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
12.20 13.05 Predstavitev osnovne delitve sistemov ODT glede na TSG 1-001:2019 :
a) zahteve za oddimljanje
b) zahteve za enostavne sisteme ODT
c) zahteve za zahtevne sisteme ODT
d) zahteve za sistem redčenja dima in
e) zahteve za sisteme nadtlakov
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
13.05 13.15 Odmor
13.15 13.35 Zahteve za posamezne prostore glede na namembnost prostora, praktični primeri izračunov
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
13.35 14.05 Oprema za naravni odvod dima in toplote:
• Predstavitev NODT sistemov: elektro 24/48V, CO2 sistemi, sistemi na zrak, njihove značilnosti, možnosti izvedbe v praksi, prednosti, slabosti, rezervno napajanje…
• Primerjava geometrične in aerodinamične površine pri strešnih svetlobnikih za NODT (deflektorji, podnožja),
• Predpisovanje zahtev oz karakteristik NODT za določene projekte v praksi (obtežba snega, obtežba vetra, temperatura delovanja,….), razlaga lastnosti svetlobnikov (B300, WL1500, SL500)
• Redno vzdrževanje in servisiranje NODT sistemov, obseg dela ob servisu za posamezen tip mehanizma, cenovna primerjava vzdrževanja
• Certificiranje opreme
Denis Orač, Akripol d.o.o.
14.05 14.15 Odmor
14.15 15.15 Mehanski sistemi odvoda dima in toplote, jet sistemi, navodila za projektiranje teh sistemov
Jože Oblak, I.S.P., d.o.o.
15.15 15.45 Pregled sistema ODT, pravilnik APZ, pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju, napake, dimni preizkusi
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
15.45 16.00 Razprava in zaključek

Kotizacija: 100,00 € +DDV (122,00 € z DDV) na osebo.

Popusti: Člani SZPV, IZS, ZAPS, OZS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 30 % popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 70,00 € + DDV (85,40 € z DDV) na osebo. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji, člani IZS, ZAPS ali OZS  pa v prijavi navedite vašo identifikacijsko številko.

V primeru prijave 2 ali več oseb iz istega podjetja ali organizacije vam priznamo za vse prijavljene dodatni 5% popust. Primer obračuna za dve osebi, ki sta upravičena do znižane kotizacije: 70,00€ x 2 = 140,00€ -5% = 133,00€ + DDV.

TERMIN USPOSABLJANJA:

Ponovitveno usposabljanje v pripravi za leto 2023 SPLETNI SEMINAR (ON-LINE)


Naknadna navodila za prijavo na dogodek bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti pred dogodkom.

V primeru, da se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov info@szpv.si.  V primeru zadostnega števila kandidatov bomo razpisali novi termin za izvedbo usposabljanja.


Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.