Napoved mednarodnih dogodkov v juniju in septembru 2021

Napoved mednarodnih dogodkov v juniju in septembru 2021

Junija in septembra 2021 gostimo velike mednarodne dogodke s področja varstva pred požarom. Organiziramo dve mednarodni konferenci in generalno skupščino CFPA-E.

Od 10. do 11. junija bo mednarodna konferenca »Applications of structural fire engineering«, ASFE’ 21, ki jo organizira Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). Gre za sedmo v vrsti uspešnih mednarodnih konferenc o požarni varnosti, ki so bile do sedaj organizirane v Pragi (2009, 2011 in 2013), Dubrovniku (2015), Manchestru (2017) in Singapurju (2019). Glavni namen konference je izmenjava najnovejših znanj in idej s področja požarno varnega projektiranja med strokovnjaki z vsega sveta. Teme konference ASFE’21 med drugim vključujejo požarno projektiranje betonskih, jeklenih, lesenih in kompozitnih stavb, luščenje betona, protipožarno zaščito konstrukcijskih elementov, numerično modeliranje razvoja požara, prenosa toplote in mehanskega odziva konstrukcijskih elementov, razvoj novih materialov, standardizacijo postopkov in materialov in študije primerov; poudarek bo na uporabni vrednosti znanj za inženirje v praksi.

Na mednarodni konferenci »Fire Safety Conference & Expo – FSCE«, 15. in 16. septembra, ki jo SZPV organizira v sodelovanju s CFPA-E, bo govora o požarni varnosti kot enem od izhodišč trajnostnega načrtovanja, gradnje in rabe stavb. Posebej se želimo osredotočiti na rabo lesa kot gradbenega materiala s stališča požarne varnosti na podlagi sodobnega znanja in sodelovanja med različnimi gospodarskimi panogami, vključno z lesnopredelovalno industrijo in turizmom.

Vzporedno s programom konference FSCE v septembru se bodo lahko predstavili številni ponudniki proizvodov in storitev s področja varstva pred požarom iz Slovenije in širše, predvsem iz osrednje Evrope. Že nekaj let v Sloveniji ni sejma ali podobnega srečanja te vrste, povpraševanje pa je. V 2021, ko dogodki zaradi ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19 preprečujejo druženja, bo predstavitev le virtualna, je pa priložnost za sklepanje trdnih partnerstev za organizacijo obsežnejšega sejma v letih, ko bo pandemija ukročena.

16. septembra bo tudi generalna skupščina CFPA-E, prvič organizirana v Sloveniji. Organizacija tega dogodka nam je bila zaupana na podlagi dosedanjega dolgoletnega aktivnega članstva. Na skupščini se bodo zbrali predstavniki nacionalnih organizacij, članic CFPA-E, iz 23 evropskih držav. Člani CFPA-E bodo sodelovali tudi na prej omenjeni mednarodni konferenci FSCE.

Na dogodkih bo veliko priložnosti za izmenjavo mnenj, pridobivanje novih znanj in za iskanje novih priložnosti na poslovnih srečanjih in neformalnih druženjih.

Že danes si v koledarju označite dneve 10. in 11. junija ter 15. in 16. september 2021, da ne zamudite katere od konferenc!
Vabimo vas, da na naši spletni strani  spremljate informacije o napovedanih dogodkih in se pozanimate o možnostih sodelovanja.

E-naslov: info@szpv.si