Objavljeni so odgovori na vprašanja s področja tolmačenja tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

Objavljeni so odgovori na vprašanja s področja tolmačenja tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor so objavljeni odgovori na vprašanja s področja tolmačenja tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Odgovore smo pomagali pripraviti člani SZPV, ki smo sodelovali pri pripravi strokovnih podlag za to smernico.