Mednarodna konferenca FSCE


Mednarodna konferenca požarne varnosti

Na mednarodni konferenci »Fire Safety Conference & Expo – FSCE«, 15. in 16. septembra 2021, ki jo SZPV organizira v sodelovanju s CFPA-E, bo govora o požarni varnosti kot enem od izhodišč trajnostnega načrtovanja, gradnje in rabe stavb. Posebej se želimo osredotočiti na rabo lesa kot gradbenega materiala s stališča požarne varnosti na podlagi sodobnega znanja in sodelovanja med različnimi gospodarskimi panogami, vključno z lesnopredelovalno industrijo in turizmom.

Več informacij bo na voljo v prihajajočih dneh.