28. 3. 2018: usposabljanje o požarni varnosti pri vročih delih

28. 3. 2018: usposabljanje o požarni varnosti pri vročih delih

Zaradi vročih del smo bili tudi v Sloveniji priča več večjim požarom z žrtvami in veliko škodo. Pri SZPV na ta dejstva odgovarjamo s ponudbo kvalitetnega usposabljanja.

Razpisan je prvi termin usposabljanja po licenci SPEK za načrtovalce in izvajalce vročih del ter požarnih straž pri vročih delih: sreda 28. 3. 2018: Ljubljana, GBL, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana (PRIJAVNICA)

Seminar bodo izvedli slovenski predavatelji s finsko licenco. Udeleženci usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi. Vsi, ki bodo uspešno opravili preskus znanja prejmejo licenco SPEK in certifikat CFPA-E: Hot Works Operative CFPA-E.

Prednosti usposabljanja po licenci SPEK so predvsem visoka kakovost vsebine/gradiva za izobraževalne seminarje, ki temeljijo na ozaveščanju vseh, ki sodelujejo pri vročih delih, in na konkretnih navodilih izvajalcem vročih del in požarne straže.

Kotizacija:
175,00 EUR + DDV (skupaj z DDV 213,50 EUR) na osebo, za člane SZPV, prostovoljne in poklicne gasilce velja 5 % popust (kotizacija zanje je 166,25 EUR + DDV (skupaj z DDV 202,83 EUR) na osebo.

Število udeležencev je omejeno na 30.

Za usposabljanje se lahko prijavite s prijavnico in jo oddate na info@szpv.si