SZPV sodeluje v projektu FireSkills

SZPV sodeluje v projektu FireSkills

Projekt FireSkills

Slovensko združenje za požarno varstvo sodeluje v evropskem projektu Fire Protection Practices and Competences-Based Training in Historical Buildings (Protecting People and Cultural Heritage), kratko poimenovanem FireSkills. Projekt spada v okvir programov ERASMUS+. Vodilni partner projekta je Türkiye Cumhuriyeti Karabük Valiligi İl Afet veAcil Durum Müdürlüğü, poleg SZPV pa pri projektu sodelujeta še Univerza Camerino iz Italije in poklicni gasilci iz danskega mesta Frederiksborg.

Prvi sestanek projekta je bil v prvih dneh marca 2018 v turškem mestu Safranbolu v provinci Karabük. Safranbolu je bil 1994. leta vpisan na listo svetovne kulturne dediščine UNESCO zaradi dobro ohranjenih stavb oziroma starega mestnega jedra iz časa Osmanskega cesarstva. Pri SZPV bomo v okviru projekta pripravili pregled izobraževanja in usposabljanja različnih ciljnih skupin na področju varovanja stavb kulturne dediščine v Sloveniji, organizirali posvet, seminarje in delavnice in sodelovali pri nalogah ostalih partnerjev projekta.

SZPV s sodelovanjem pri projektu nadaljuje dolgoletno delo na področju požarne varnosti stavb kulturne dediščine. V zadnjih 15 letih smo organizirali več konferenc in seminarjev ter pripravili smernico CFPA-E št 30.