25.4. 2018 - Razpisan je nov termin usposabljanja za vroča dela

25.4. 2018 - Razpisan je nov termin usposabljanja za vroča dela

Usposabljanje za varno izvajanje vročih del

Razpisan je nov termin usposabljanja po licenci SPEK za načrtovalce in izvajalce vročih del ter požarnih straž pri vročih delih: sreda 25. 4. 2018: Ljubljana, GBL, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana (PRIJAVNICA)

Seminar bodo izvedli slovenski predavatelji s finsko licenco. Udeleženci usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi. Vsi, ki bodo uspešno opravili preskus znanja prejmejo licenco SPEK in certifikat CFPA-E: Hot Works Operative.

Prednosti usposabljanja po licenci SPEK so predvsem visoka kakovost vsebine/gradiva za izobraževalne seminarje, ki temeljijo na ozaveščanju vseh, ki sodelujejo pri vročih delih, in na konkretnih navodilih izvajalcem vročih del in požarne straže.

Kotizacija:
175,00 EUR + DDV (skupaj z DDV 213,50 EUR) na osebo, za člane SZPV, prostovoljne in poklicne gasilce velja 5 % popust (kotizacija zanje je 166,25 EUR + DDV (skupaj z DDV 202,83 EUR) na osebo.

Število udeležencev je omejeno na 30.

Za usposabljanje se lahko prijavite s prijavnico in jo oddate na info@szpv.si