Seminar z delavnico: Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

Seminar z delavnico: Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

Za stavbe, ki imajo gradbeno dovoljenje izdano 1. julija 2019 ali kasneje in so načrtovane skladno s TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah velja, da morajo glede površin za gasilce izpolnjevati zahteve, določene v smernici SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah. V TSG-1-001:2019 je zapisano, za katere stavbe oziroma v kakšnem obsegu je treba urediti te površine, v SZPV 206 pa, kako morajo biti izvedene in označene.

Pri SZPV smo pripravili seminar z delavnico, na katerem bomo predstavili ustrezen pristop k načrtovanju, opisan v navedenih smernicah. Več o seminarju, ki bo 13. novembra 2019 na Gasilski brigadi Ljubljana najdete na povezavi tukaj.