Seminar in delavnica: Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

Seminar z delavnico:
Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

sreda, 13. november 2019, od 11. do 15. ure
v prostorih Gasilske brigade Ljubljana, Vojkova c. 19

Za stavbe, ki imajo gradbeno dovoljenje izdano 1. julija 2019 ali kasneje in so načrtovane skladno s TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah velja, da morajo glede površin za gasilce izpolnjevati zahteve, določene v smernici SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah. V TSG-1-001 je zapisano, za katere stavbe oziroma v kakšnem obsegu je treba urediti te površine, v SZPV 206 pa, kako morajo biti izvedene in označene. Na seminarju 13. novembra 2019 smo predstavili ustrezen pristop k načrtovanju, opisan v navedenih smernicah.

Program:

10.30 11.00 Prihod in registracija udeležencev
11.00 11.45 Površine za gasilce ob stavbah in zagotavljanje gasilne vode po
TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah
mag. Aleš Drnovšek, univ. dipl. inž. el.
11.45 12.30 Predstavitev smernice SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah
Damjan Kmetič, Poklicna gasilska enota Celje
12.30 13.00 Odmor
13.00 13.30 Računska obtežba konstrukcije, na kateri je dovozna pot ali postavitvena površina
Miha Tomažič, mag. inž. gradb.
13.30 14.00 Predstavitev razpoložljive opreme GB Ljubljana in primeri dobre prakse v Ljubljani
Iztok Zajc, GB Ljubljana 
14.00 15.00 Delavnica: primeri ureditve površin ob tipičnih stavbah
Aleš Drnovšek in Damjan Kmetič
15.00 Zaključek

 

Dogodek je namenjen projektantom, upravnikom stavb, varnostnim inženirjem, pooblaščencem za požarno varnost in drugim, ki se ukvarjate z načrtovanjem, izvedbo in vzdrževanjem poti za gasilce ob stavbah. Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Dodatne informacije


Pooblaščeni in nadzorni inženirji, ki so člani Inženirske zbornice Slovenije (IZS), so za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Pridobili smo tudi akreditacijo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki je podelilo 3 kreditne točke  – Sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika) za udeležence dogodka, ki so člani ZAPS.

Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS ali ZAPS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, saj smo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Vsi udeleženci so prejeli potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane obeh zbornic razvidne tudi kreditne točke. S strani zbornic tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk, saj vam bodo točke pripisane avtomatično.

Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Kraj dogodka: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova c. 19, 1000 Ljubljana.
Za dodatne informacije se obrnite na strokovno službo SZPV po tel. 051 378 109 ali e-pošti info@szpv.si.