Seminar z delavnico: Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

Seminar z delavnico: Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

Za stavbe, ki imajo gradbeno dovoljenje izdano 1. julija 2019 ali kasneje in so načrtovane skladno s TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah velja, da morajo glede površin za gasilce izpolnjevati zahteve, določene v smernici SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah. V TSG-1-001:2019 je zapisano, za katere stavbe oziroma v kakšnem obsegu je treba urediti…

Seminar: Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

Seminar: Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

Slovensko združenje za požarno varstvo vabi na ponovitveni izobraževalni seminar, Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah ki bo v torek, 10. decembra 2019, od 9. do 15.30 ure, v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana. 1. julija 2019 je začela veljati tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Ker nova tehnična…