Pridobitev kreditnih točk IZS iz izbirnih vsebin

Pridobitev kreditnih točk IZS iz izbirnih vsebin

Obveščamo vas, da lahko člani Inženirske zbornice Slovenije (IZS) za usposabljanja, ki jih organizira SZPV, pridobijo kreditne točke za izbirne vsebine.

Usposabljanja za licence SZPV – Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito

V primeru udeležbe na osnovnem seminarju o gradbenih proizvodih za pasivno požarno zaščito (PPZ) in do treh spremljajočih delavnic, pridobite člani IZS 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

V primeru udeležbe na osnovnem seminarju o gradbenih proizvodih za pasivno požarno zaščito (PPZ) in na štirih spremljajočih delavnicah, pridobite člani IZS 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin.

Spremljajoče delavnice poleg osnovnega seminarja PPZ so lahko naslednje:

  • požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (modul FKC),
  • zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom (modul ZJK),
  • pravilna izvedba požarnoodpornih suhomontažnih sten, instalacijskih jaškov in spuščenih stropov (modul SJS),
  • vgradnja požarnoodpornih vrat in vrat na evakuacijskih poteh (modul PVZ),
  • vgradnja požarnih in dimnih loput (modul PLL) in
  • požarno odporni kanali in kanali za odvod dima in toplote (modul POK+KODT).

Več informacij o udeležbi na usposabljanjih za pridobitev licence SZPV si lahko ogledate tukaj.
V primeru dodatnih informacij nas lahko kontaktirate na info@szpv.si ali 041/797930.