Licence

Licence SZPV

Pri SZPV od leta 2009 podeljujemo licence za monterje proizvodov za požarno zaščito stavb. Licence podeljujemo vsem, ki se udeležijo seminarja in delavnice in uspešno opravijo preskus znanja.

Seznam imetnikov veljavnih licenc SZPV, ki se strinjajo z objavo. 

Seminar Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb (modul PPZ)
Na seminarju udeležence seznanimo z osnovami razvoja požara, novostmi zakonodaje s področja gradbenih proizvodov za pasivno požarno zaščito, nadzora pri graditvi stavb in podamo pregled nad vrstami gradbenih proizvodov za požarno zaščito.

Delavnice so različne za različne vrste gradbenih proizvodov:
– požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (modul FKC),
– zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom (modul ZJK),
– pravilna izvedba požarno odpornih suhomontažnih sten, instalacijskih jaškov in spuščenih stropov (modul SJS),
– vgradnja požarnoodpornih vrat in vrat na evakuacijskih poteh (modul PVZ),
– vgradnja požarnih in dimnih loput (modul PLL) in
– požarno odporni kanali in kanali za odvod dima in toplote (modul POK+KODT).

Licence veljajo 3 leta. Za podaljšanje licence se lahko udeležite le posamezne delavnice. V primeru, da je od izteka datuma veljavnosti licence poteklo že več kot eno leto, se je za pridobitev licence potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ). V primeru, da je prišlo do bistvenih sprememb v gradbeni zakonodaji ali zakonodaji glede izvajanja zahtevanih ukrepov iz varstva pred požari, se je v primeru podaljšanja licenc potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ).

Predstavitev licenc SZPV


NOVOST V LETU 2019

Vsi udeleženci osnovnega seminarja PPZ, ki uspešno opravijo preskus znanja na najmanj eni od spremljajočih delavnicah, pridobijo poleg licence SZPV tudi certifikat CFPA-E (Installation and Inspection of Products for Passive Fire Protection in Buildings).

V primeru udeležbe na osnovnem seminarju o gradbenih proizvodih za pasivno požarno zaščito (PPZ) in do treh spremljajočih delavnic, pridobijo člani IZS 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, v primeru udeležbe na vseh štirih delavnicah pa 5 kreditnih točk.


Termini usposabljanj za licence SZPV (Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb)

2019

 • spomladanski termin:
  – od 3. do 4. junija 2019 (PPZ, ZJK in PVZ) – PRIJAVNICA
 • jesenski termin:
  – od 11. do 13. novembra 2019 (PPZ, PLL, POK+KODT, FKC in SJS)

2020

 • spomladanska termina:
  – od 2. do 4. marca 2020 (PPZ, PLL, POK+KODT, FKC in SJS)
  – od 11. do 12. maja 2020 (PPZ, ZJK in PVZ)