Licence

Licence SZPV

Pri SZPV od leta 2009 podeljujemo licence za monterje proizvodov za požarno zaščito stavb. Licence podeljujemo vsem, ki se udeležijo seminarja in delavnice in uspešno opravijo preskus znanja.

Seznam imetnikov veljavnih licenc SZPV, ki se strinjajo z objavo.  (verzija: junij 2019)

Seminar Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb (modul PPZ)
Na seminarju udeležence seznanimo z osnovami razvoja požara, novostmi zakonodaje s področja gradbenih proizvodov za pasivno požarno zaščito, nadzora pri graditvi stavb in podamo pregled nad vrstami gradbenih proizvodov za požarno zaščito.

Delavnice so različne za različne vrste gradbenih proizvodov:
– požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (modul FKC),
– zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom (modul ZJK),
– pravilna izvedba požarno odpornih suhomontažnih sten, instalacijskih jaškov in spuščenih stropov (modul SJS),
– vgradnja požarnoodpornih vrat in vrat na evakuacijskih poteh (modul PVZ),
– vgradnja požarnih in dimnih loput (modul PLL) in
– požarno odporni kanali in kanali za odvod dima in toplote (modul POK+KODT).

Licence veljajo 3 leta. Za podaljšanje licence se lahko udeležite le posamezne delavnice. V primeru, da je od izteka datuma veljavnosti licence poteklo že več kot eno leto, se je za pridobitev licence potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ). V primeru, da je prišlo do bistvenih sprememb v gradbeni zakonodaji ali zakonodaji glede izvajanja zahtevanih ukrepov iz varstva pred požari, se je v primeru podaljšanja licenc potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ).

Predstavitev licenc SZPV


NOVOST V LETU 2019

Vsi udeleženci osnovnega seminarja PPZ, ki uspešno opravijo preskus znanja na najmanj eni od spremljajočih delavnicah, pridobijo poleg licence SZPV tudi certifikat CFPA-E (Installation and Inspection of Products for Passive Fire Protection in Buildings).

V primeru udeležbe na osnovnem seminarju o gradbenih proizvodih za pasivno požarno zaščito (PPZ) in spremljajočih delavnic, lahko pridobijo člani IZS od 1 do 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Pridobili smo tudi akreditacijo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki je podelilo 3 kreditne točke za udeležence celotnega programa usposabljanja (osnovni seminar in delavnici), ki je potekalo od 3. in 4. junija 2019.


Termini usposabljanj za licence SZPV (Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb)

Jesenski termin 2019:

Datum: od 4. do 6. novembra 2019
Kraj: SZPV, Dimičeva 13, Ljubljana
Opis: Seminar PPZ in delavnice PLL, POK+KODT, FKC in SJS

Program

Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji
za udeležbo na seminarju pridobijo 4 oziroma 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Za udeležbo na vseh dneh skupaj se pridobi 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin. Če se posameznik udeleži seminarja oz. delavnice le po en dan, pa se dodeli 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin.

Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Točke vam bodo pripisane avtomatično. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane IZS razvidne tudi kreditne točke. S strani IZS tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk.

Spomladanski termin 2020:
od 2. do 5. marca 2020 (PPZ, PLL, POK+KODT, FKC, SJS, ZJK in PVZ)