Licence

Licence SZPV

Pri SZPV od leta 2009 podeljujemo licence za monterje proizvodov za požarno zaščito stavb. Licence podeljujemo vsem, ki se udeležijo seminarja in delavnice in uspešno opravijo preskus znanja.

Imetniki licenc:

Imetniki_licenc_SZPV_november2021

DATUM NASLEDNJEGA USPOSABLJANJA: MAREC 2022

PRIJAVNICA: V pripravi

Seminar Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb (modul PPZ)
Na seminarju udeležence seznanimo z osnovami razvoja požara, novostmi zakonodaje s področja gradbenih proizvodov za pasivno požarno zaščito, nadzora pri graditvi stavb in podamo pregled nad vrstami gradbenih proizvodov za požarno zaščito.

Delavnice so različne za različne vrste gradbenih proizvodov:
– požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (modul FKC),
– zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom (modul ZJK),
– pravilna izvedba požarno odpornih suhomontažnih sten, instalacijskih jaškov in spuščenih stropov (modul SJS),
– vgradnja požarnoodpornih vrat in vrat na evakuacijskih poteh (modul PVZ),
– vgradnja požarnih in dimnih loput (modul PLL) in
– požarno odporni kanali in kanali za odvod dima in toplote (modul POK+KODT).

Licence veljajo 3 leta. Za podaljšanje licence se lahko udeležite le posamezne delavnice. V primeru, da je od izteka datuma veljavnosti licence poteklo že več kot eno leto, se je za pridobitev licence potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ). V primeru, da je prišlo do bistvenih sprememb v gradbeni zakonodaji ali zakonodaji glede izvajanja zahtevanih ukrepov iz varstva pred požari, se je v primeru podaljšanja licenc potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ).

Usposabljanja za pridobitev novih ali obnovitev obstoječih licenc potekajo predvidoma 2x letno, v spomladanskem in jesenskem terminu.

PROGRAM: V pripravi

Predstavitev licenc SZPV


 

Usposabljanje za licence SZPV (Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb)

 

Opis: Licence SZPV: Osnovni seminar PPZ in vse delavnice (PLL, POK+KODT, FKC, SJS, ZJK in PVZ)

  • Seminar Gradbeni proizvodi za požarno zaščito (PPZ) je del izobraževanja/usposabljanja za pridobitev licenc SZPV. Udeležba na seminarju je pogoj za pridobitev licence za posamezni modul (delavnico)!
  • Posamezna delavnica je del izobraževanja/usposabljanja za pridobitev licenc SZPV (S-PLL, S-POK+KODT, S-FKC, S-SJS, S-ZJK in S-PVZ).
  • Kandidati za nove licence SZPV in imetnike licenc, ki jih želijo podaljšati za naslednja 3 leta, bodo lahko po seminarju oziroma delavnici opravljali preskus znanja in ob izpolnitvi vseh pogojev pridobili licenco.
  • Imetniki veljavnih licenc se morajo zaradi spremembe tehnične smernice Požarna varnost v objektih (v letu 2019 je bila objavljena posodobljena tehnična smernica TSG-1-001:2019) za podaljšanje udeležiti tudi osnovnega seminarja PPZ.

KOTIZACIJA za udeležbo za posamezni dogodek ali kombinacijo (navedene so cene za eno osebo brez popustov):
– na seminarju PPZ: 81,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 98,82 EUR),
– na posamični delavnici: 69,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 84,18 EUR),
– na dveh delavnicah: 133,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 162,26 EUR),
– na treh delavnicah: 197,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 240,34 EUR),
– na štirih delavnicah: 255,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 311,10 EUR),
– na petih delavnicah: 309,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 376,98 EUR),
– na šestih delavnicah: 353,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 430,66 EUR),
– na seminarju PPZ in na eni delavnici: 144,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 175,68 EUR),
– na seminarju PPZ in na dveh delavnicah: 208,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 253,76 EUR),
– na seminarju PPZ in na treh delavnicah: 266,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 324,52 EUR),
– na seminarju PPZ in na štirih delavnicah: 318,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 387,96 EUR),
– na seminarju PPZ in na petih delavnicah: 363,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 442,86 EUR),
– na seminarju PPZ in na šestih delavnicah: 397,00 EUR + DDV (skupaj z DDV: 484,34 EUR).

Popusti
– Člani SZPV, IZS, ZAPS in OZS imajo na navedene cene 5% popust.
– Pri prijavi 3 ali več udeležencev hkrati iz enega podjetja ali organizacije se obračuna dodatni 10% popust na vse kotizacije.

Račun izdamo po izobraževanju.

Naknadna navodila za prijavo na dogodek bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti pred dogodkom.

V primeru, da se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov marcel@szpv.si.  V primeru zadostnega števila kandidatov bomo razpisali dodatni termin za izvedbo usposabljanja.

Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji
za udeležbo na seminarju pridobijo 5, 2 ali 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Za udeležbo na vseh dneh skupaj se pridobi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin. Če se posameznik udeleži treh ali štirih posameznih dogodkov (seminar z delavnicami ali samo delavnic), se dodeli 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin, če se udeleži samo enega ali dveh posameznih dogodkov (seminar z delavnico ali dveh delavnic) pa 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin.


Pridobili smo tudi akreditacijo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki je podelilo 3 kreditne točke  – Sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika) za udeležence dogodka, ki so člani ZAPS (v primeru udeležbe na vseh delavnicah in osnovnem seminarju).

Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS ali ZAPS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane obeh zbornic razvidne tudi kreditne točke. S strani zbornic tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk, saj vam bodo točke pripisane avtomatično.