Licence

Licence SZPV

Pri SZPV od leta 2009 podeljujemo licence za monterje proizvodov za požarno zaščito stavb. Licence podeljujemo vsem, ki se udeležijo seminarja in delavnice in uspešno opravijo preskus znanja. Na seminarju udeležence seznanimo z osnovami razvoja požara, novostmi zakonodaje s področja gradbenih proizvodov za pasivno požarno zaščito, nadzora pri graditvi stavb in podamo pregled nad vrstami gradbenih proizvodov za požarno zaščito.

Delavnice so različne za različne vrste gradbenih proizvodov:

  • požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (modul FKC),
  • zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom (modul ZJK),
  • pravilna izvedba požarno odpornih suhomontažnih sten, instalacijskih jaškov in spuščenih stropov (modul SJS),
  • vgradnja požarnoodpornih vrat in vrat na evakuacijskih poteh (modul PVZ),
  • vgradnja požarnih in dimnih loput (modul PLL) in
  • požarno odporni kanali in kanali za odvod dima (modul POK+KODT).

Licence veljajo 3 leta. Za podaljšanje licence se lahko udeležite le posamezne delavnice.

Predstavitev licenc SZPV.

NOVOST: Od leta 2019 naprej vsi imetniki licenc SZPV pridobijo tudi certifikat CFPA-E (Installation and Inspection of Products for Passive Fire Protection in Buildings).

V reviji Požar in na spletni strani SZPV objavljamo seznam licenc vseh, ki se strinjajo z objavo.

Termini v 2019:

  • jesenski termini: v dneh od 11. do 13. november 2019.