Licence

Licence SZPV

Pri SZPV od leta 2009 podeljujemo licence za monterje proizvodov za požarno zaščito stavb. Licence podeljujemo vsem, ki se udeležijo seminarja in delavnice in uspešno opravijo preskus znanja.

Seznam imetnikov veljavnih licenc SZPV, ki se strinjajo z objavo.  (verzija: november 2019)

Seminar Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb (modul PPZ)
Na seminarju udeležence seznanimo z osnovami razvoja požara, novostmi zakonodaje s področja gradbenih proizvodov za pasivno požarno zaščito, nadzora pri graditvi stavb in podamo pregled nad vrstami gradbenih proizvodov za požarno zaščito.

Delavnice so različne za različne vrste gradbenih proizvodov:
– požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (modul FKC),
– zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom (modul ZJK),
– pravilna izvedba požarno odpornih suhomontažnih sten, instalacijskih jaškov in spuščenih stropov (modul SJS),
– vgradnja požarnoodpornih vrat in vrat na evakuacijskih poteh (modul PVZ),
– vgradnja požarnih in dimnih loput (modul PLL) in
– požarno odporni kanali in kanali za odvod dima in toplote (modul POK+KODT).

Licence veljajo 3 leta. Za podaljšanje licence se lahko udeležite le posamezne delavnice. V primeru, da je od izteka datuma veljavnosti licence poteklo že več kot eno leto, se je za pridobitev licence potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ). V primeru, da je prišlo do bistvenih sprememb v gradbeni zakonodaji ali zakonodaji glede izvajanja zahtevanih ukrepov iz varstva pred požari, se je v primeru podaljšanja licenc potrebno ponovno udeležiti tudi osnovnega seminarja (PPZ).

Predstavitev licenc SZPV


 

Termini usposabljanj za licence SZPV (Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb)

Spomladanski termin 2020:
 

Datum: marec 2020
Kraj: SZPV, Dimičeva 13, Ljubljana
Opis: Osnovni seminar PPZ in vse delavnice PLL, POK+KODT, FKC, SJS, ZJK in PVZ

Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji
za udeležbo na seminarju pridobijo 4 oziroma 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Za udeležbo na vseh dneh skupaj se pridobi 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin. Če se posameznik udeleži seminarja oz. delavnice le po en dan, pa se dodeli 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin za posamezni dan udeležbe.


Pridobili smo tudi akreditacijo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki je podelilo 3 kreditne točke  – Sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika) za udeležence dogodka, ki so člani ZAPS (v primeru udeležbe na vseh delavnicah in osnovnem seminarju).

Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS ali ZAPS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane obeh zbornic razvidne tudi kreditne točke. S strani zbornic tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk, saj vam bodo točke pripisane avtomatično.