28. občni zbor SZPV

28. občni zbor SZPV

Na 28. občnem zboru SZPV (14. 3. 2019) so bili za naslednja štiri leta izvoljeni naslednji člani odborov:

Upravni odbor SZPV

 1. Milan Hajduković, predsednik
 2. Gregor Kušar, podpredsednik
 3. Aleš Drnovšek, njegov namestnik: Janko Merc
 4. Primož Bernard, njegov namestnik: Simon Dovrtel
 5. Mateja Gris, njena namestnica: Mateja Lamovšek
 6. Valerija Skok, njen namestnik: Jože Oblak
 7. Tomaž Hozjan, njegov namestnik: Andrej Štremfelj

Nadzorni odbor SZPV

 1. Barbara Novosel, predsednica
 2. Janez Balantič
 3. Marcel Kalan

Častno razsodišče SZPV

 1. Jože Janežič, predsednik
 2. Tomaž Kulot
 3. Božidar Tušek
 4. Alojz Muhič
 5. Domen Kušar

Prisotni so sprejeli vsa podana poročila in predlog plana dela za leto 2019.

Mateja Gris je ob zaključku srečanja predstavila dosedanje delo v okviru projekta FIREEXPERT. Ekipa projekta trenutno zbira predloge za področje dela t. i. živega laboratorija (LivingLab-a). Vabljeni k sodelovanju! Svoje zamisli nam lahko sporočite s pomočjo vprašalnika na povezavi: https://de.surveymonkey.com/r/FIREEXPERTslovenija oziroma se oglasite Mateji na mateja@szpv.si.