Požarni načrt za manjše proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem sončne energije, z nazivno električno močjo do vključno 1 MW

Požarni načrt za manjše proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem sončne energije, z nazivno električno močjo do vključno 1 MW

Izdelovanje požarnih načrtov za fotovoltaične sisteme, ki se nameščajo na podlagi Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20).

Pravilnik o požarnem redu v drugem odstavku 2. člena predpisuje, da se mora požarni načrt izdelati za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje. Glede na to, da Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, določa pogoje za priključitev takšnih naprav na omrežje elektroenergetskih podjetij, menimo, da to pomeni povezavo na javno električno omrežje, kot je opredeljena v zgoraj navedeni določbi Pravilnika o požarnem redu in v petem odstavku 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1¸, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ). Iz tega sledi, da je za manjše proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem sončne energije, ki se montirajo na objekt in priključujejo na podlagi Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, na podlagi Pravilnika o požarnem redu predpisana izdelava požarnega načrta.

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje