Pojasnilo URSZR glede vzdrževanja sistemov aktivne požarne zaščite v času epidemije COVID-19

Pojasnilo URSZR glede vzdrževanja sistemov aktivne požarne zaščite v času epidemije COVID-19

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala pojasnilo glede vzdrževanja, servisiranja in kontrole sistemov aktivne požarne zaščite (npr. sistemov javljanja požara) v času trajanja Odloka o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 32/20). V nadaljevanju navajamo prejeti odgovor.

Vlada RS je na podlagi obrazložitve k 1. členu, sprejela Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 32/20) (v nadaljevanju: odlok), ki v prvi alineji 1. člena, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, začasno prepoveduje izvajanje nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, kot ga določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/2019) (v nadaljevanju:pravilnik), za sisteme, ki so načrtovani in v objekte vgrajeni na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom po predpisih in drugih normativnih dokumentih, ki urejajo graditev.

Potrdila o brezhibnem delovanju veljajo tri leta. Periodični preizkus, na katerega se nanaša določba, se opravi pred potekom veljavnosti predhodno izdanega potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite. To pomeni, da se bo za nekatere sisteme aktivne požarne zaščite pojavila potreba po izvedbi periodičnega preizkusa v obdobju razglašene epidemije koronavirusa.

Vsi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite morajo biti vgrajeni, uporabljeni in vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca sistema. V času uporabe morajo biti redno vzdrževani v obsegu in periodah, kot jih je določil proizvajalec sistema, kar zagotavlja njihovo nemoteno delovanje. Izpostavljamo, da določba velja le v primerih, ko so bili sistemi redno servisirani, kar pomeni, da mora zavezanec sam ugotoviti ali odlok lahko uporablja ali ne. Velja poudariti, da je namen odloka ureditev tistega dela nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki se nanaša na preizkus vgrajenih sistemom aktivne požarne zaščite, ter da odlok kontrol, servisov, vzdrževanj vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ne ureja, niti niso predmet regulacije tega predpisa. Da je bil to namen odloka, je evidentno tudi iz 2. člena, ki ureja obdobje podaljšanja veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki se jim, zaradi prepovedi iz prvega člena, podaljša veljavnost do 23. maja 2020. Za primere, ko veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju vgrajena sistema aktivne požarne zaščite poteče v obdobju, od uveljavitve odloka, to je 23. 3. 2020 do 23. 4. 2020, se veljavnost le teh podaljša do 23. 5. 2020. Izvedba periodičnega preizkusa se za te sisteme opravi najkasneje do 23. 5. 2020.

Prehodnost podaljšanja se v nobenem primeru ne sklicuje na tisti del nadzora, ki zajema kontrole, servise in vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v skladu z navodili proizvajalca, ki jih zavezanec v skladu s predpisi in z drugimi normativnimi dokumenti, ki urejajo graditev objektov, ob vgradnji prejme skupaj s sistemom aktivne požarne zaščite.

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje