Dogodki v letu 2020

Dogodki v letu 2020

Na spletni strani www.szpv.si/usposabljanja so objavljeni letošnji termini dogodkov v organizaciji SZPV. Nove dogodke bomo sproti dodajali na seznam. Člani SZPV in ostali imajo, kjer je to navedeno, znižano ceno kotizacije.

Prijavite se lahko že na tiste dogodke, kjer je poleg imena dogodka prikazan rdeč okvir z datumom in uro dogodka, lahko pa jih najdete tudi na strani www.szpv.si/dogodki.

Poleg dogodka so navedene tudi priznane kreditne točke za pooblaščene in nadzorne inženirje Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in člane Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki jih prejmejo v primeru udeležbe na dogodku.
  

Pri vsakem dogodku je posebej navedeno, če se udeležba na dogodku šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Udeleženci na vseh dogodkih prejmejo potrdilo o udeležbi in kjer je to posebej navedeno tudi dodatna dokazila o usposobljenosti, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.

Vljudno vabljeni!