Usposabljanja

Usposabljanja

Usposabljanje je ena osnovnih dejavnosti SZPV. Organiziramo seminarje, delavnice, posvete, strokovne ekskurzije in druge oblike izobraževanj in usposabljanj, predvsem na področju požarne preventive. Naši predavatelji so vodilni slovenski strokovnjaki s posameznih področij.

V nadaljevanju so navedeni dogodki v organizaciji SZPV. Prijava na dogodek je mogoča takrat, ko je poleg imena dogodka prikazan rdeč okvir z datumom in uro dogodka. Poleg dogodka so navedene tudi priznane kreditne točke za pooblaščene in nadzorne inženirje Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Pri vsakem dogodku je posebej navedeno, če se udeležba na dogodku šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Udeleženci na vseh dogodkih prejmejo potrdilo o udeležbi in kjer je to posebej navedeno tudi dodatna dokazila o usposobljenosti, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.


 

 

 

 

 

Prihajajoči dogodki 

Posodobljeno 30. 10. 2021, 10:20

 

Arhiv