Usposabljanja

Usposabljanja

Usposabljanje je ena osnovnih dejavnosti SZPV. Organiziramo seminarje, delavnice, posvete, strokovne ekskurzije in druge oblike izobraževanj in usposabljanj, predvsem na področju požarne preventive. Naši predavatelji so vodilni slovenski strokovnjaki s posameznih področij.

V nadaljevanju so navedeni dogodki v organizaciji SZPV. Prijava na dogodek je mogoča takrat, ko je poleg imena dogodka prikazan rdeč okvir z datumom in uro dogodka. Poleg dogodka so navedene tudi priznane kreditne točke za pooblaščene in nadzorne inženirje Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Pri vsakem dogodku je posebej navedeno, če se udeležba na dogodku šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Udeleženci na vseh dogodkih prejmejo potrdilo o udeležbi in kjer je to posebej navedeno tudi dodatna dokazila o usposobljenosti, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.


Prihajajoči dogodki

 

 

 • 14. 10. 2020
  Načrtovanje naravnega in mehanskega odvoda dima in toplote ter primeri iz prakse

  Gospodarska zbornica Slovenije – dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana
   

 

 

 

 • 4. 11. 2020
  Požarna odpornost konstrukcije in požarni sektorji ter primeri iz prakse
  Gospodarska zbornica Slovenije – dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana

 

 

 • 11. 11. 2020
  Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov od dobave do vgradnje
  Gospodarska zbornica Slovenije – dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana

 

 

 

 

 

Arhiv