Vabilo na 29. občni zbor SZPV

Vabilo na 29. občni zbor SZPV

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Upravni odbor SZPV vas vabi na 29. občni zbor Slovenskega združenja za požarno varstvo, ki bo v sredo, 18. marca 2020 ob 15. uri na sedežu Slovenskega združenja za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v dvorani B v 1. nadstropju.

Predlagani dnevni red:

1. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročila za leto 2019:
.    a. poročilo o delu SZPV v letu 2019
.    b. finančno poročilo
.    c. poročilo nadzornega odbora
.    d. poročilo vodje sekcije za predpise
.    e. poročilo vodje sekcije pooblaščenih preglednikov vgrajenih sistemov APZ
.    f. poročilo vodje sekcije projektantov požarne varnosti
.    g. poročilo vodje sekcije za publicistiko, izobraževanje in usposabljanje
.    h. poročilo vodje sekcije dobaviteljev proizvodov in storitev
4. Razprava in sprejem poročil
5. Program dela za leto 2020
6. Izpis članov zaradi neplačevanja članarine
7. Razno

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da nam vašo udeležbo sporočite na naslov info@szpv.si.

Vabljeni!