Usposabljanje tujcev za požarnovarno izvajanje vročih del

Usposabljanje tujcev za požarnovarno izvajanje vročih del

Na današnjem usposabljanju je skupina tečajnikov iz Hrvaške, Makedonije in Bolgarije.

Predavanja se lahko v primeru razumevanja jezika izvajajo v slovenskem oziroma hrvaškem jeziku. Izpiti ob koncu tečaja so lahko tako poleg slovenskega jezika na voljo tudi v hrvaškem, bolgarskem in romunskem jeziku. Pri izvajanju usposabljanja je lahko prisoten tudi tolmač, vendar pa je izpit možno opravljati le v jezikih, ki so potrjeni s strani SPEKa.

SPEK trenutno omogoča izvajanje preskusa znanja v naslednjih jezikih:

 • slovenski
 • hrvaški
 • bolgarski
 • romunski
 • finski
 • švedski
 • angleški
 • estonski
 • španski
 • poljski
 • ruski
 • arabski
 • latvijski
 • litvanski
 • nemški

Vsi udeleženci usposabljanja po licenci SPEK bodo lahko poleg dela v Slovenji opravljali tudi delo v tujini, kjer so priznani in zahtevani CFPA-E certifikati in licence SPEK.