Posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti

Posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti

Sodelovali smo na strokovnem posvetu o poklicni, procesni in požarni varnosti v Portorožu. Dogodek vsako leto organizira UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost. Na posvetu smo najprej predstavili nevarnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO) na delovnem mestu ter s kakšnimi tehničnimi pripomočki lahko zagotavljamo pravočasno alarmiranje v primeru uhajanja CO.  V nadaljevanju smo predstavili tudi aktualna usposabljanja za požarnovarno izvajanje vročih del.


Merilniki in javljalniki ogljikovega oksida na delovnem mestu: Gašper Golob


Usposabljanje izvajalcev vročih del: Mateja Gris


Usposabljanje izvajalcev vročih del: Gašper Golob