Predstavitev zaključkov RR projekta "Nastajanje ogljikovega monoksida (CO) med gorenjem"

Predstavitev zaključkov RR projekta "Nastajanje ogljikovega monoksida (CO) med gorenjem"

Dne 22. 5. 2018 smo na ICZR na Igu predstavili RR projekt Nastajanje ogljikovega monoksida (CO) med gorenjem. Zbrani strokovni javnosti smo člani projektne skupine podrobneje predstavili RR projekt in potek opravljenega dela, ki je moralo slediti naslednjim ciljem naloge:

 • razviti komoro za spremljanje nastajanja ogljikovega monoksida med gorenjem;
 • omogočiti prikaz grafične vizualizacije gibanja monoksida v bivalnem prostoru;
 • omogočiti izdelavo razumljivih navodil za postavitev CO javljalnikov;
 • s končnimi rezultati prispevati k zmanjšanju števila poškodb in žrtev zastrupitve s CO in drugimi plini, ki nastajajo pri gorenju.

Opis del projektne naloge:

 • izbor in meritve termičnih lastnosti, opis raziskave;
 • opredelitev scenarijev sproščanja CO glede na različne dejavnike;
 • analiza nastajanja CO in EGA meritve;
 • analiza nastajanja CO v zmanjšanem merilu;
 • pregled in priprava povzetka obstoječih predpisov v Sloveniji in tujini;
 • priprava poročila o blagih in kroničnih zastrupitvah s CO v Sloveniji;
 • analiza gibanja CO po prostoru in priprava scenarijev nastajanja CO v prostoru;
 • priprava osnutka za pripravo nacionalnega programa ozaveščanja pred nevarnostjo zastrupitve s CO v Sloveniji;
 • priprava izobraževalnih programov za različne ciljne skupine (vzgojno izobraževalne ustanove, občane, za tretje življenjsko obdobje, strokovno javnost) in gradiva za zloženko/brošuro o CO.

Po zaključku predstavitve opravljenega dela po posameznih sklopih projektne naloge in sklepnih ugotovitvah projektne skupine smo vsi zbrani izmenjali komentarje in mnenja glede ugotovitev projektne naloge. Pripravili smo tudi  konkretne predloge za nadaljevanje dela glede obravnavane tematike.

Na strokovnem posvetu so bili prisotni:
Branko Dervodel, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Franci Petek, Gasilska zveza Slovenije,
Matjaž Klarič, Gasilska zveza Slovenije,
Marko Zibelnik, Gasilska šola,
Mateja Lamovšek, Slovensko zavarovalniško združenje,
Srečko Kokelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Ivan Skubic, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Barbara Novosel, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Marjan Lukežič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Gašper Golob, Slovensko združenje za požarno varstvo,
Mateja Gris, Slovensko združenje za požarno varstvo,
Simon Dovrtel, Obrtna zbornica Slovenije, sekcija dimnikarjev,
Bojan Horvat, Obrtna zbornica Slovenije, sekcija dimnikarjev,
Iztok Zemljič, Obrtna zbornica Slovenije, sekcija dimnikarjev,
Jurij Horvat, Obrtna zbornica Slovenije, sekcija pečarjev,
Kaplar Jože, Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za prostor, graditev in stanovanja, sektor za graditev,
Andraž Pavlin, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost, gasilska enota Nova Gorica,
Romana Lah, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Alenka Kus, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Zvone Vrhovec, MRU d.o.o.,
Anton Lepoša, društvo dimnikarskih mojstrov,
Franc Dobravec, društvo dimnikarskih mojstrov.

 


RR projekt:
Nastajanje ogljikovega monoksida (CO) med gorenjem

Povezava do projektne naloge in poročila o posvetu, objavljen v reviji Požar 4-2018