RR projekt: Nastajanje ogljikovega monoksida (CO) med gorenjem

RR projekt: Nastajanje ogljikovega monoksida (CO) med gorenjem

Naročnik projekta: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Izvajalec projekta: UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, p. 537, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba št. 4300-320/2016-1 z dne 14. 11. 2016 o izvedbi RR projekta:  Nastajanje ogljikovega monoksida med gorenjem

Projektna naloga: Nastajanje ogljikovega monoksida med gorenjem (pdf)
Priloga projektne naloge: Video simulacija prikaza gibanja CO po bivalnem prostoru (segreta zmes, koncentracija CO 150 ppm, hitrost vpihovanja v prostor 6l/h) (mp4)

Člani projektne skupine

Tim za vodenje in usklajevanje projektne skupine:

 • Barbara Novosel, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Gašper Golob, Slovensko združenje za požarno varstvo, Detektor sistemi d.o.o.
 • Mateja Gris, Slovensko združenje za požarno varstvo

Sodelujoči člani:

 • Marko Radak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Simon Schnabl, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Marjan Lukežič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Marija Bešter Rogač, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Andrej Papež, Predsednik sekcije instalaterjev-energetikov pri Obrtni zbornici Slovenije
 • Jurij Hrovat, Predsednik odbora pečarjev pri sekciji gradbincev pri Obrtni zbornici Slovenije
 • Simon Dovrtel, Predsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije
 • Miran Brvar, Klinični center Ljubljana
 • Mojca Dobaja, Klinični center Ljubljana
 • Aleš Jug, Slovensko združenje za požarno varstvo
 • Milan Hajduković, Slovensko združenje za požarno varstvo, ZAG Ljubljana

Predstavitev RR projekta na strokovnem posvetu 22. 5. 2018, ICZR Ig

Predstavitev zaključkov RR projekta (pdf)

Na strokovnem posvetu so bili prisotni:

 • Branko Dervodel, Uprava RS za zaščito in reševanje,
 • Franci Petek, Gasilska zveza Slovenije,
 • Matjaž Klarič, Gasilska zveza Slovenije,
 • Marko Zibelnik, Gasilska šola,
 • Mateja Lamovšek, Slovensko zavarovalniško združenje,
 • Srečko Kokelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Ivan Skubic, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Barbara Novosel, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
 • Marjan Lukežič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
 • Gašper Golob, Slovensko združenje za požarno varstvo,
 • Mateja Gris, Slovensko združenje za požarno varstvo,
 • Simon Dovrtel, Obrtna zbornica Slovenije, sekcija dimnikarjev,
 • Bojan Horvat, Obrtna zbornica Slovenije, sekcija dimnikarjev,
 • Iztok Zemljič, Obrtna zbornica Slovenije, sekcija dimnikarjev,
 • Jurij Horvat, Obrtna zbornica Slovenije, sekcija pečarjev,
 • Kaplar Jože, Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za prostor, graditev in stanovanja, sektor za graditev,
 • Andraž Pavlin, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost, gasilska enota Nova Gorica,
 • Romana Lah, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • Alenka Kus, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • Zvone Vrhovec, MRU d.o.o.,
 • Anton Lepoša, društvo dimnikarskih mojstrov,
 • Franc Dobravec, društvo dimnikarskih mojstrov.

 

Poročilo o strokovnem posvetu, objavljeno v reviji Požar 4-2018