Oktober - mesec požarne varnosti

Oktober - mesec požarne varnosti

Za požarno varnost v večstanovanjskih stavbah skrbimo vsi!

Tudi letošnje leto smo sodelovali pri pripravi vsebin za mesec požarne varnosti. Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR) smo tokrat predlagali temo s področja požarne varnosti v večstanovanjskih stavbah. V projektu priprave vsebin smo sodelovali trije partnerji: Slovensko združenje za požarno varstvoGasilska zveza Slovenije in URSZR. Slogan letošnje teme je: Za požarno varnost v večstanovanjskih stavbah skrbimo vsi. Skupni namen je opozoriti lastnike in uporabnike stanovanj ter upravnike večstanovanjskih stavb (kot pooblaščence etažnih lastnikov) na pomen požarne varnosti.

V večstanovanjskih stavbah lahko živi veliko ljudi in s tem je tudi možnost, da pride do požara, večja. Zato želimo lastnike in uporabnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah ozavestiti, da je njihova dolžnost skrbeti za požarno varnost v svojem gospodinjstvu, v skupnih prostorih in na zunanjih površinah. V sklopu projekta smo partnerji pripravili zgibanko in plakat, podrobnejše vsebine pa so objavljene tudi na spletnih straneh URSZR in Gasilske zveze Slovenije.

Upravniki imajo v okviru rednega upravljanja večstanovanjskih stavb več nalog s področja varstva pred požarom. Med drugim morajo v večstanovanjskih stavbah, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost, oziroma v stavbah, v katerih je lahko hkrati več kot 100 ljudi, organizirati praktična usposabljanja za evakuacijo.

Za strokovno javnost (za upravnike večstanovanjskih stavb in osebe, pooblaščene za izvajanje ukrepov varstva pred požarom) organiziramo izobraževalni seminar Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah, ki bo v torek 1. 10. 2019 v Ljubljani. Na dogodku bodo lahko prisotni upravniki prevzeli gradiva, ki so namenjena za namestitev v večstanovanjskih stavbah in služijo ozaveščanju uporabnikov glede letošnje teme meseca požarne varnosti.

Poleg tega dogodka bo URSZR tiskano gradivo predstavila tudi obiskovalcem različnih prireditev (npr. na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Postojni in podobnih). Tudi Gasilska zveza Slovenije bo organizirala posvet za člane gasilskih organizacij na temo meseca požarne varnosti, in sicer v četrtek, 17. 10. 2019. Več informacij o aktivnostih Gasilske zveze Slovenije si lahko ogledate tukaj. Tiskano gradivo bodo gasilska društva skupaj z upravniki večstanovanjskih stavb razdelili uporabnikom.

Novinarska konferenca ob mesecu požarne varnosti bo jutri, v petek 27. 9. 2019 ob 11. uri v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Novinarjem bodo spregovorili generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, poveljnik Gasilske zveze Franci Petek, glavni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami mag. Boris Balant ter generalni sekretar Slovenskega združenja za požarno varstvo Gašper Golob.