Seminar: Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah (2019)

Slovensko združenje za požarno varstvo

v sodelovanju z

GZS – Zbornico za poslovanje z nepremičninami

vabi na izobraževalni seminar Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah, ki bo v torek, 1. oktobra 2019, od 9. do 14. ure, v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Na seminarju bo predstavljen sprejemljiv nivo požarne varnosti v večstanovanjskih stavbah. Predavatelji bodo predstavili praktične primere in odgovarjali na vprašanja udeležencev. Seminar je namenjen upravnikom nepremičnin in vsem ostalim, ki skrbijo za požarno varnost v večstanovanjskih stavbah.

Program

08.30 09.00 Prijava udeležencev
09.00 09.15 Uvodna pozdrava
Gregor Kušar, podpredsednik SZPV
Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN
09.15 10.00 Požari v večstanovanjskih objektih
Predstavitev požara večstanovanjskega objekta v Škofji Loki, Andrej Štremfelj, Gasilska zveza gorenjske in PGD Stara Loka
Težave pri posredovanju gasilcev, Marko Tomazin, GBL
10.00 10.30 Delo kriminalistične policije in ugotavljanje vzrokov požara
Raziskovanje požarov v večstanovanjskih objektih, Milan Vogrinec, Policijska uprava Celje
10.30 11.00 Sanacija objekta po požaru – priložnost za nadgradnjo požarne varnosti
Stroški sanacije objekta v primeru večjih poškodb na objektu, Franc Nahtigal, N-INVEST d.o.o.
11.00 11.30 Odmor s prigrizkom
11.30 12.00 Na kaj mora biti pozoren upravnik pri sklepanju pogodb z izvajalci del?
Franci Kodela, odvetnik
12.00 12.30 Upravnik mora poskrbeti za neobvezne oblike usposabljanja za varstvo pred požarom
Izvajanje evakuacije v večstanovanjskem objektu in primerna oprema za gašenje začetnih požarov, Gašper Golob, Luka Bratec in Andrej Štremfelj, SZPV
12.30 13.00 Prihajajoče nevarnosti – Električna vozila in polnilnice
Gregor Kušar, Komplast d.o.o.
13.00 13.20 Novosti na področju premoženjskih zavarovanj večstanovanjskih objektov
Igor Šink, Slovensko zavarovalno združenje
13.20 13.40 Mesec požarne varnosti – Za požarno varnost skrbimo vsi!
Predstavitev gradiva za upravnike na temo meseca požarne varnosti, Nataša Poje Jovičić, URSZR
13.40 14.00 Odgovori na predhodno postavljena vprašanja in razprava, razdelitev plakatov (*) za vse prisotne upravnike

(*) Za vse prijavljene upravnike bomo ob zaključku seminarja razdelili plakate Uprave za zaščito in reševanje s temo letošnjega meseca požarne varnosti – Za požarno varnost skrbimo vsi! Plakati so velikosti A3 in so namenjeni namestitvi na oglasnih deskah v večstanovanjskih stavbah.

Iz vsebine strokovnega posveta

Verjamemo, da se mnogim porajajo številna vprašanja na teme, ki bodo predstavljene na seminarju, zato predlagamo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, na katera bi želeli odgovore oziroma želite o njih razpravljati na samem dogodku. Vprašanja nam, prosimo, pošljite skupaj s prijavnico oziroma na info@szpv.si.

Kotizacije

70,00 EUR + DDV (85,40€ z DDV) na osebo

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo v elektronski obliki, postrežbo z okrepčilom med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Vsak udeleženec prejme tudi brezplačni izvod revije Požar 3-2019.

Popusti (članski in količinski)

– 30% za člane SZPV, GZS-ZPN in IZS = 49,00€+DDV (59,78€ z DDV)
– 15% za člane GZS = 59,50€+DDV (72,59€ z DDV)
– 10% za drugega in vse nadaljnje udeležence iz istega podjetja.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160; obvezno navedite referenco SI00 in pri sklicu davčno številko vašega podjetja ali organizacije. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.


DOGODEK JE RAZPRODAN!
Prosimo vas, da nam pošljete vaše podatke na info@szpv.si ter pripišete, kolikšno število udeležencev bi radi prijavili. V primeru zadostne količine zbranih prijav bomo izvedli ponovitveni seminar v oktobru. O točnem dnevu vas bomo obvestili naknadno.


V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo, bomo najkasneje na dan pred dogodkom na prijavljeni e-naslov posredovali gradivo.

Odjave

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@szpv.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je do vključno 27. 9. 2019. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti, prijavljenemu pa pošljemo gradivo v elektronski obliki.

Dodatne informacije

Udeležba na dogodku se šteje za:


Pooblaščeni in nadzorni inženirji
za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Točke vam bodo pripisane avtomatično. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane IZS razvidne tudi kreditne točke. S strani IZS tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk.

Kraj dogodka: GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, dvorana B, 1. nadstropje.

Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

Za dodatne informacije se obrnite na strokovno službo SZPV po tel. 041 79 79 30 ali e-pošti info@szpv.si.