Izšla je nova številka revije Požar (št. 4, december)

Izšla je nova številka revije Požar (št. 4, december)

Ob zaključku leta je izšla še zadnja številka revije Požar v letu 2019. Tokratna osrednja tema je povezana s skladiščenji gorljivih odpadkov.
Če še niste naročnik revije Požar lahko svoj izvod revije naročite tukaj. Izpolnjeno naročilnico nam prosim pošljite po elektronski pošti. Če bi želeli naročiti posamezni izvod je cena 23,00€ za posamezno revijo.

Uredništvo


Povzetek vsebine

POŽARNO OKO
• V objektiv smo ujeli …

PREDPISI
• Seznam predpisov, ki so pomembni za varstvo pred požarom, objavljeni v Uradnih listih RS, Valerija SKOK

SKLADIŠČENJE GORLJIVIH ODPADKOV
• Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, Irena Koželj
• Sistem javljanja požara na zbirališčih za odpadke, Dušan Podbelšek
• Požarna zaščita v regijskem centru za ravnanje z odpadki, Petra Peterka
• Požarna vaja – NEVSNOV EKOL 2019, Metod Obretan
• Gašenje požara v zbirnem centru odpadkov – Komunala d.o.o. Sevnica – »Sevnica 2019«, Gašper Janežič

POŽARNO VAROVANJE
• Obveščanje gasilcev o požaru in požarno varovanje, Aleksander Špec
• Zaščita pred požarom na evakuacijskih poteh, Davor Habulin
• FIREEXPERT – analiza požarne odpornosti mikroarmiranega betona zelo visokih zmogljivosti, dr. Aljoša Šajna, dr. Martin Schneider, mag. Friderik Knez

NOVICE
• Novice iz CFPA-E, Mateja Gris
• Posvet o novem Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, Valerija Skok
• Posvet Požarna varnost v domovih za starejše, Valerija Skok
• Mednarodni posvet DITUR, Milan Hajduković
• Jesenski seminar HUZOP-a, Milan Hajduković

NOVICE SZPV
• Ob zaključku projekta Fireskills, Mateja Gris
• Uvodni sestanek za projekt Reševanje funkcionalno oviranih, Mateja Gris
• Požarna varnost: IZS se z novimi pojasnili MOP ne strinja, pa tudi SZPV ne, Valerija Skok
• Gradnja z lesom in požarna varnost, Mateja Gris

USPOSABLJANJA SZPV
• Licence SZPV, Gašper Golob
• Mednarodni sejmi in konference od januarja do junija 2020, Valerija Skok
• Seminar CTIF oktobra 2019 v Ostravi, Mateja Gris