Dan varstva pred požarom, Zagreb, 19. marec 2020

Dan varstva pred požarom, Zagreb, 19. marec 2020

Vabimo vas k skupni udeležbi mednarodnega seminarja HUZOP Zagreb Fire Safety Day 2020 o sistemih avtomatskega gašenja požara, ki bo v Zagrebu, 19. 3. 2020, v hotelu Academia. Organiziran je skupni avtobusni prevoz.

Predavatelji na seminarju so priznani mednarodni strokovnjaki s področja sistemov avtomatskega gašenja požara in sicer:

  • Alan Brinson, EFSN
  • Karl-Olaf Kaiser, Kaiser Fire Prevention Seminars
  • Harald Boxem, Johnson Control/Tyco
  • Gerben van Hal, EFPC
  • Marton Horvath, Danfoss Fire Safety

DAN VARSTVA PRED POŽAROM
Kraj: ZAGREB, 19.3.2020, HOTEL ACADEMIA
Organizator dogodka:   HUZOP – HRVAŠKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO
Organizator prevoza na dogodek: SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO v sodelovanju s turistično agencijo VIATOURS

Program
08.00 – 09.00: Registracija
09.00 – 09.05: Uvodno predavanje, HUZOP
09.05 – 10.25: Zahteve za vgradnjo sprinkler sistemov, Alan Brinson, EFSN
10.25 – 10.30: Odmor
10.30 – 12.00: Varstvo pred požarom v Nemčiji, Karl-Olaf Kaiser, Kaiser Fire Prevention Seminars
12.00 – 13.00: Odmor s pogostitvijo
13.00 – 14.20: Skladiščni sprinkler sistemi, Harald Boxem, Johnson Control/Tyco
14.20 – 14.30: Odmor
14.30 – 16.00: Varstvo pred požarom na Nizozemskem, Gerben van Hal, EFPC
16.00 – 16.10: Odmor
16.10 – 17.00: Visokotlačni protipožarni sistemi z vodno meglo, Marton Horvath, Danfoss Fire Safety
17.00 – 17.30: Predstavitev sponzorjev
17.30 Zaključek seminarja

Predavanja bodo v angleščini, organizirano bo simultano prevajanje v hrvaščino.

PRIJAVE se zbirajo po elektronski pošti na naslov valerija@szpv.si (kontakt Valerija Skok, GSM 041/201-609).

CENA:
Za prijave in plačilo do 1. 3. 2020:  140,00 EUR + DDV
Prijave in plačilo od 2. 3. 2020:  165,00 EUR + DDV
Popust za člane SZPV in IZS:  5%
Dodatni 5% količinski popust ob prijavi dveh ali več udeležencev iz istega podjetja.

Cena vključuje kotizacijo za udeležbo ene osebe na seminarju s prevozom Ljubljana – Zagreb – Ljubljana.  Za potovanje potrebujete veljavni osebni dokument, osebno izkaznico ali potni list!  Prevoz organizira turistična agencija VIATOURS, Vlasta Barl s.p., Glavni trg 25, poslovalnica Engelsova ulica 6, 2000 Maribor.


Udeleženci dogodka pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane IZS razvidne tudi kreditne točke. S strani zbornice tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk, saj vam bodo točke pripisane avtomatično.

Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.