Čas je za posodobitev ocen požarne ogroženosti!

Ste ocene požarne ogroženosti že uskladili s Pravilnikom o izdelavi ocen požarne ogroženosti (glej Ur. l. RS, št. 180/2020)?

Zavezanci za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe morajo ocene izdelati ali jih uskladiti s tem pravilnikom v treh letih od njegove uveljavitve (tj. najkasneje do 19. 12. 2023), ukrepe varstva pred požarom pa uskladiti z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve.

Rezervirajte si čas za udeležbo na spletnem seminarju, na katerem vam bo g. Andrej Fojkar predstavil strokovne podlage za izdelavo ocen požarne ogroženosti in vam odgovoril na vaša vprašanja! Seminar bo v torek, 22. junija 2021. Sledite obvestilom o tem na spletni strani SZPV! Za več informacij pišite na marcel@szpv.si.

Obvestilo članom IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobite 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Na IZS vam ne bo treba vložiti vloge za dodelitev kreditnih točk, ker bo vlogo oddal SZPV. Točke vam bodo pripisane avtomatično. Po seminarju boste prejeli potrdilo SZPV iz katerega bodo razvidne kreditne točke, zato od IZS ne boste dobili dodatnega obvestila.