16. 1. 2018: seminar z delavnico Površine za gasilce ob stavbah

Pri načrtovanju novih stavb, pri rekonstrukcijah in novih gradnjah je treba omogočiti tudi učinkovito ukrepanje gasilcev. Po tehnični smernici za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah se površine za gasilce ob stavbi načrtujejo in označujejo po standardu SIST DIN 14090:2005 Površine za gasilce ob zgradbah. Septembra 2017 smo pri SZPV izdali smernico SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah, ki predstavlja tehnično sprejemljive rešitve v splošno dostopnem dokumentu v slovenskem jeziku.

Vabimo vas na seminar z delavnico, na katerem bosta mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o. in Damjan Kmetič iz poklicne gasilske enote Celje  predstavila:

  • površine za gasilce ob stavbah po TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah danes in v prihodnje (skladno s SIST DIN 14090 in SZPV 206) ter
  • primere ureditve površin ob tipičnih stavbah.

Dogodek je namenjen načrtovalcem in upravnikom stavb, varnostnim inženirjem, pooblaščencem za požarno varnost in drugim, ki se ukvarjate z načrtovanjem, izvedbo in vzdrževanjem poti za gasilce ob stavbah.

Kotizacija je 45,00 EUR + DDV (skupaj z DDV 54,90 EUR) na osebo. Prijave zbiramo do četrtka, 11. 1. 2018.  Več o dogodku in prijavnico najdete tukaj.