URSZR pripravlja Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti

URSZR pripravlja Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila osnutek Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti. Glej http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv33.htm. Pripombe zbirajo do 24. 8. 2018 na e-naslovu dp.dgzr©urszr.si.