Spremenjen Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij

Spremenjen Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij

V Uradnem listu RS št. 60/20 z dne 29. 4. 2020 je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij. V veljavo stopi petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 14. 5. 2020.

Spreminja se potrebna izobrazba oseb, ki preizkušajo hidrantna omrežja in oseb, ki izvajajo redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja.