Seminar PPZ in delavnice za licence SZPV (moduli S, S-PVZ, S-FKC, S-PLL, S-POK+KODT)

Seminar PPZ in delavnice za licence SZPV (moduli S, S-PVZ, S-FKC, S-PLL, S-POK+KODT)

V dneh med 19. in 21. novembrom 2018 organiziramo seminar in delavnice o gradbenih proizvodih za pasivno požarno zaščito v stavbah. Predavatelji bodo podali strnjeno informacijo o zahtevah gradbene zakonodaje s področja načrtovanja, vgradnje in nadzora proizvodov za pasivno požarno zaščito in predstavili primere dobre prakse. To usposabljanje je del sistema licenc, tj. oblike enostavnega prostovoljnega certificiranja osebja.

Na usposabljanje vabimo imetnike licenc, ki si želite podaljšanja licenc, in ostale, ki delate na področju načrtovanja, vgradnje in nadzora proizvodov za pasivno požarno zaščito, pa se tovrstnega seminarja oziroma delavnic še niste udeležili in bi radi dopolnili oziroma obnovili znanje. Le vsesplošen dvig nivoja znanja in izmenjava izkušenj lahko vodi k boljši požarni varnosti, za katero si prizadevamo.

Termini seminarja in delavnic:

  • ponedeljek, 19. november 2018, dopoldne: seminar Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito (S),
  • ponedeljek, 19. november 2018, popoldne: Požarna vrata in vrata na evakuacijskih poteh (PVZ),
  • NOVO: torek, 20. november 2018, dopoldne: Požarno odporni kanali in kanali za odvod dima in toplote (POK+KODT),
  • torek, 20. november 2018, popoldne: Požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (FKC),
  • sreda, 21. november 2018, popoldne: Vgradnja požarnih in dimnih loput (PLL).

Posebej vas želimo opozoriti na novost: delavnico Požarno odporni kanali in kanali za odvod dima in toplote, ki jo uvajamo zaradi povpraševanja s trga. Za pravilno načrtovanje in vgradnjo je namreč pomembno poznavanje dvojne funkcije teh proizvodov oziroma sistemov. Osnovna funkcija je prezračevanje. Če pride do požara mora ta sistem preprečiti zadimljenost, ki onemogoča evakuacijo ljudi iz objekta, gašenje požara in reševanje. Na ta način se prepreči hitro širjenje požara po objektu in zmanjša požarna škoda.

Program s prijavnico za vse naštete dogodke, ki bodo na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Za dodatna pojasnila in informacije, prosimo, pišite na licence@szpv.si ali pokličite Manco Ahačič na 041 751 813.