Revija Požar - številka 1/2021

 

Revija Požar, Letnik 2021, številka 1

 

Naročilo posamezne številke:
22,05 €

Letna naročnina na revijo Požar (4 izvodi):
60,00 €

Člani združenja prejemajo revijo brezplačno. Letna članarina:
65,80 €
Vse cene že vsebujejo 5% DDV!

Naročilo revije Požar
Postanite član SZPV!

 

 

 

 

Povzetek vsebine

ENERGETSKA PRENOVA
• Nova TSG-1-001 v kontekstu fasadnih sistemov, Primož Bernard
• Energetska prenova stavb z vidika požarne varnosti, Luka Piko

STANDARDI IN SMERNICE
• Objavljene nove smernice in standardi, Gregor Kušar
• Mednarodni standard s področja varstva pred požarom, ki je bil pripravljen pod okriljem organizacije Združenih narodov, Aleš Jug

ŠIRJENJE POŽARA MED OBJEKTI
• Širjenja požara med obstoječimi hišami, Domen Kušar

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI
• Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, Uprava RS za zaščito in reševanje
• Nova metodologija za ocenjevanje požarne ogroženosti, Luka Piko
• Določanje ocene požarne ogroženosti, Barbara Žibert – Božič

USPOSABLJANJA SZPV
• Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito stavb – Seminar in delavnice, Marcel Kalan

POŽARNA STATISTIKA
• Merjenje koncentracije strupenih dimnih plinov pri požaru, Nataša Knez, Friderik Knez, Matija Uršič

PLANINSKE KOČE
Požarna varnost v planinskih kočah, Aleš Glavnik

DOKAZOVANJE POŽARNIH LASTNOSTI GRADBENIH PROIZVODOV
• Požarna odpornost armirano-betonske konstrukcije, ojačane z lamelami iz ogljikovih vlaken, Milan Hajduković, Tomaž Hozjan

IZ POŽARNEGA LABORATORIJA
• Merjenje koncentracije strupenih dimnih plinov pri požaru, Nataša Knez, Friderik Knez, Matija Uršič

NOVICE SZPV
• Partnerstvo SZPV pri evropskem projektu IndFires o požarni varnosti v industriji, Mateja Gris
• Kratko poročilo o projektu FIREEXPERT, Mateja Gris
• EU projekt inclusive emergency, Primož Jagrič
• Poročilo s 30. občnega zbora Slovenskega združenja za požarno varstvo, Mateja Gris