Poziv študentom, diplomantom in mentorjem za sodelovanje na mednarodnem kongresno-sejemskem dogodku Varnost in preventiva 2022

V sklopu mednarodnega kongresno-sejemskega dogodka Varnost in preventiva 2022 (Safety & Prevention 2022), ki bo 13. in 14. oktobra 2022 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, pripravljamo mednarodno in nacionalno konferenco, več posvetov in seminarjev. V kongresnem delu bomo preko konferenc in panelnih razprav spregovorili o aktualnih temah na področju požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu. Poseben poudarek bo na temah, kot so električna mobilnost, Li-ionske baterije kot vir požarnih tveganj, varnostna kultura ter na promociji poklicev vezanih na varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost v luči digitalne preobrazbe. 

 Na mladih svet stoji 

… zato študente in diplomante, ki ste v svojih zaključnih delih (katerekoli stopnje študija) v zadnjih 5 letih obravnavali teme požarne varnosti in/ali varnosti in zdravja pri delu, vabimo, da pripravite poster s predstavitvijo svojega zaključnega dela. Ker gre za mednarodni dogodek, naj bodo posterji pripravljeni v angleščini. Posterji bodo razstavljeni oba dneva kongresno-sejemskega dogodka. Prvi dan, 13. 10. 2022, bo potekal tudi izbor najboljšega posterja z glasovanjem obiskovalcev dogodka in mednarodne komisije. Najboljši poster bo nagrajen, avtor pa bo dobil tudi priložnost svoje delo ustno predstaviti drugi dan dogodka, 14. 10. 2022. Glede na to, da gre za mednarodni kongresno sejemski dogodek, bo udeležencem na voljo tudi veliko možnosti za diskusijo, mreženje in preko tega povezave s potencialnimi delodajalci.  

Mentorje vljudno naprošamo, da svojim študentom in diplomantom posredujete to vabilo in jih spodbudite k sodelovanju na dogodku. 

Avtorji prvih treh posterjev, ki bodo (po obvestilu o primernosti teme prijavljenega zaključnega dela) prispeli na naslov info@szpv.si in bodo oblikovno ter vsebinsko dovršeni, bodo nagrajeni z enoletnim brezplačnim članstvom v Slovenskem združenju za požarno varstvo (SZPV), ki vključuje tudi enoletno naročnino na revijo Požar. 

Študente, diplomante in mentorje vljudno vabimo k sodelovanju! 

 NAVODILA ZA SODELOVANJE 

Za sodelovanje se prijavite do 15. junija 2022 na naslov info@szpv.si. V prijavi navedite: 

  • Ime in priimek študenta oz. diplomanta 
  • Ime in priimek mentorja 
  • Naziv fakultete 
  • Naslov zaključnega dela 
  • Povzetek zaključnega dela (200 – 250 besed) 

Programski odbor bo pregledal prijave (primernost teme prijavljenega zaključnega dela) in vam do 15. junija 2022 odgovoril z nadaljnjimi tehničnimi navodili za pripravo posterja. 

 KLJUČNI DATUMI:  

  • 15. junij 2022: rok za prijavo k sodelovanju,  
  • 30. junij 2022: obvestilo o primernosti teme prijavljenega zaključnega dela,  
  • 10. september 2022: rok za oddajo posterja (v elektronski obliki – za tisk bo poskrbljeno s strani organizatorja), 
  • 13. in 14. oktober 2022: kongresno-sejemski dogodek.  

 Vljudno vabljeni! 

Dr. Aleš Jug, vodja programskega odbora konference