Katalog ponudnikov

Katalog ponudnikov storitev in proizvodov

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, … skratka vse na enem mestu.

Če vas objava zanima vas prosimo, da pokličete na 041 797 930 ali pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

ZIP INŽENIRING D.O.O. TOLMIN

ZIP INŽENIRING D.O.O. TOLMIN
Borjana 13A
5223 Breginj
info@zip-inzeniring.si 
www.zip-inzeniring.si
041/618-380
051/625-800

Opis ponudbe:
Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju sistemov naravnega odvoda dima in toplote (NODT - RWA -SHEV), ter sistemov dnevnega prezračevanja prostorov.
-Sistemi naravnega odvoda dima in toplote (RWA - NSHEV skladno z 12101 - 2)
-Sistemi naravnega dnevnega prezračevanja (zračenja ) objektov in posameznih prostorov (CNV)
-Motorni pogoni (NODT-RWA-SHEV) za vsa fasadna in strešna oknaska krila, ter strešne kuple (svetlobnike)
-Motorni pogoni in dodatki za potrebe naravnega prezračevanja (zračenja)
-Sisteme požarnih vrat (motorni pogoni, krmilne centrale, magneti,...)
-Sisteme odvoda dima in prezračevanje v dvigalnih jaških (LSC -AIO sistem)
-Sistemi in naprave za samodejno (avtomatsko) krmiljene senčil (tende, žaluzije,..) in okenskih kril
Nudimo vam storitve in celovite rešive od idejne zasnove, projekta pa vse do izvedbe in montaže na objektu.
Ob enem vam ponujamo kvalitetne servisne storitve in tekoče vzdrževanje vgrajenih sistemov, ki so namenjeni odvodu dima ina toplote (ODT-RWA-SHEV), s pomočjo strokovno usposobljene servisne službe.

Proizvodi/storitve:
- proizvodi za strehe; kritine; strešna okna; svetlobniki
- odvod dima in toplote v primeru požara
- odkrivanje in javljanje požara/eksplozije

Kontaktiraj ponudnika
X

Kontaktiraj ponudnika