Katalog ponudnikov

Katalog ponudnikov storitev in proizvodov

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, … skratka vse na enem mestu.

Če vas objava zanima vas prosimo, da pokličete na 041 797 930 ali pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

EKOSYSTEM d.o.o.

EKOSYSTEM d.o.o.
Ekološki in varstveni inženiring
Špelina ulica 1
2000 MARIBOR
info@ekosystem.si
www.ekosystem.si
02 450 23 70, 01 256 02 02, 05 625 01 86
02 450 23 71, 01 256 01 93
041 651 790

Opis ponudbe:
Družba EKOSYSTEM, d.o.o., družba s tradicijo pri izvajanju storitev:
VARSTVO PRED POŽAROM: pregledi in preizkusi aktivne požarne zaščite, pregledi in preizkusi gasilskih dvigal, izdelava zasnov in študij požarne varnosti, izdelava ocen požarne ogroženosti, izdelava požarnih redov, evakuacijskih in požarnih načrtov, izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti, usposabljanje delavcev. Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog pooblaščene osebe za področje varstva pred požarom.
Druga področja dela: Varnost in zdravje pri delu, ekologija in varstvo okolja, gradbena fizika, pregledi dvigal, pregledi zaklonišč, revizija projektov za zaklonišča, energetske izkaznice, termovizija, meritve hrupa, meritve elektromagnetnih sevanj.
Za izvajanje posameznih nalog smo pridobili akreditacijo za preizkusni laboratorij in kontrolni organ ter pooblastila posameznih ministrstev.

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- izdelava požarnih redov,
- odgovorni projektanti požarne varnosti,
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
- odkrivanje prisotnosti zdravju škodljivih plinov.

Kontaktiraj ponudnika
X

Kontaktiraj ponudnika