Katalog ponudnikov

Katalog ponudnikov storitev in proizvodov

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, … skratka vse na enem mestu.

Če vas objava zanima vas prosimo, da pokličete na 041 797 930 ali pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ d.o.o. Ajdovščina

INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ d.o.o. Ajdovščina
Goriška cesta 62
5270 Ajdovščina
info@lozej.si
www.lozej.si  
05 36 64 181
05 36 64 190
041 728 518

Opis ponudbe:
Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina je podjetje z več kot 20 letno tradicijo, ki se ukvarja s strokovnimi nalogami s področja požarnega varstva, varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, kemikalij, ADR in gradbene fizike.
Smo visoko strokovno usposobljeni za izdelavo projektnih dokumentacij, kot so: študija in zasnova požarne varnosti, požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije, izdelava ocene požarne ogroženosti ter druge presoje požarne varnosti.
Izdelujemo tudi varnostne načrte ter izvajamo koordinacijo na gradbišču; izdelujemo načrte gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Pokrivamo tudi kompletno področje varnosti in zdravja pri delu.

Proizvodi/storitve:
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

Kontaktiraj ponudnika
X

Kontaktiraj ponudnika