Katalog ponudnikov

Katalog ponudnikov storitev in proizvodov

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, … skratka vse na enem mestu.

Če vas objava zanima vas prosimo, da pokličete na 041 797 930 ali pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

IVD MARIBOR

IVD MARIBOR
Valvasorjeva ulica 73
2000 Maribor
T: +386 2 421 60 10
F +386 2 421 60 60
E: info@ivd.si

Opis ponudbe:
IVD Maribor je od dveh najstarejših in največjih institucij na področju varnosti v Sloveniji. Ukvarjamo se z raziskavami, razvojem, strokovnimi mnenji in meritvami, s preskušanji in pregledi naprav ter tehnologij, z analizami dejavnikov vplivov na okolje ter zaščito objektov pred požarom ali eksplozijo. Imamo podrožnice v Celju (Razlagova ulica 15, 3000 Celje, T: +386 3 492 58 46, F +386 3 548 47 71, E: ivdce@ivd.si), v Ljubljani (Stegne 21, 1000 Ljubljana, T: +386 1 511 30 60, F +386 1 511 22 32, E: ivdlj@ivd.si) in Novi Gorici (Delpinova ulica 18, 5000 Nova Gorica, T: +386 5 333 00 60, F +386 5 333 00 61, E: ivdng@ivd.si).

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- izdelava požarnih redov,
- odgovorni projektanti požarne varnosti,
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

Kontaktiraj ponudnika
X

Kontaktiraj ponudnika