Katalog ponudnikov

Katalog ponudnikov storitev in proizvodov

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, … skratka vse na enem mestu.

Če vas objava zanima vas prosimo, da pokličete na 041 797 930 ali pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
T: +386 (0)1 585 51 00
F: +386 (0)1 585 51 01
E: info@zvd.si
http://www.zvd.si/

Opis ponudbe:
Dejavnosti ZVD d.d. so usmerjene predvsem v preventivo, preprečevanje nezgod in odpravljanje vzrokov, ki bi jih lahko povzročili. Nudimo:
- preglede sistemov aktivne požarne zaščite,
- izdelavo požarnih redov,
- usposabljanje iz varstva pred požarom,
- ukrepe protieksplozijske zaščite (Ex elaborati)
- izdelavo študij požarne varnosti,
- preglede gasilnikov,
- meritve električnih inštalacij.

Proizvodi/storitve:
- pooblaščeni preglednik vgrajenih sistemov APZ
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
- ostalo

Kontaktiraj ponudnika
X

Contact Seller