IZS objavila Pravila stroke – Zvezek 0 – Splošna določila

IZS objavila Pravila stroke – Zvezek 0 – Splošna določila

IZS je objavila pravila stroke. Pravila določajo vrsto, vsebino, nivo obdelave, obliko ter način izdelave tiste projektne dokumentacije in ostale dokumentacije, ki se izdeluje v procesu gradenj in ni opredeljena s Pravilnikom. Določajo tudi obveznost izdelave posameznih vrst dokumentacije in njene podrobnejše vsebine glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter tudi druge arhitekturne in inženirske storitve v življenjskem ciklu objekta, ki jih poleg projektiranja opravljajo pooblaščeni arhitekti in inženirji. Pravila so namenjena tudi investitorjem, da bodo lahko v svojih projektnih nalogah in pogodbah pravilno definirali potrebne storitve in vsebino posamezne vrste projektne dokumentacije. Pravila ne nadomeščajo in ne razlagajo Pravilnika, povzemajo pa njegova bistvena določila in terminologijo. Praviloma se bodo ažurirala enkrat letno in so odraz dobre inženirske prakse, ki sledi razvoju tehničnega znanja in razpoložljivih tehnologij.

Pravila stroke – Zvezek 0 je objavljen tukaj.

Že v pripravi sta tudi Zvezka 1 in 2 Pravil stroke. Zvezek 1 bo obravnaval podrobnejše vsebine za stavbe, zvezek 2 pa za nekatere gradbeno inženirske objekte. Več informacij na spletni strani IZS.