Izobraževalni seminar o požarni varnosti: Sprejemljiv nivo požarne varnosti v večstanovanjskih stavbah

Izobraževalni seminar o požarni varnosti: Sprejemljiv nivo požarne varnosti v večstanovanjskih stavbah

Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije in Slovensko združenje za požarno varstvo vabita na izobraževalni seminar o požarni varnosti z naslovom Sprejemljiv nivo požarne varnosti v večstanovanjskih stavbah. Seminar bo v četrtek, 11. oktobra 2018 od 9. do 14. ure v stavbi Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, dvorana A.

Program: 

08.45-09.00 Registracija udeležencev
09.00-09.10 Uvodna pozdrava
Boštjan Udovič, direktor GZS ZPN in Milan Hajduković, predsednik SZPV
09.10-10.00 Primeri iz prakse

Gregor Kušar, Komplast d.o.o.

Olivera Abram Ilić, Gasilnik d.o.o.

10.00-11.00 Električne inštalacije in naprave kot vzrok požarov

Janez Guzelj, Metrel d.d.

Franc Smole, Nacionalni forenzični laboratorij

11.00-11.30 Odmor s prigrizkom
11.30-12.00 Požarno zavarovanje večstanovanjskih objektov

Igor Šink, Zavarovalnica Triglav, d.d.

Avtomatsko javljanje in gašenje požara v večstanovanjskih stavbah

Gašper Golob, Detektor sistemi d.o.o.

12.00-12.30 Vaje evakuacije v večstanovanjskih stavbah

mag. Mojca Zupan, URSZR

mag. Romana Lah, IRSVNDN

12.30-13.00 Primer iz prakse: vaja evakuacije v večstanovanjski stavbi

Gregor Gomboši, Prostovoljno gasilsko društvo Vič

13.00-14.00 Odgovori na predhodno postavljena vprašanja, razprava

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 70,00 € + DDV (85,40 € z DDV). Člani GZS in SZPV ter vsi, ki prijavijo hkrati več udeležencev so opravičeni do popusta.

Več informacij o kotizaciji, gradivu, potrdilih, prijavi in ostalih podrobnostih najdete na spletni strani GZS ZPN. Prijave zbirajo do zapolnitve mest oziroma do 8. oktobra 2018 in sicer na naslednji način: